Nieuwsbericht

Doet u mee met de Marktvisie, Inkoopstrategie en het Samenwerkplatform Circulaire Viaducten en Bruggen?

Profielfoto van Samenwerkplatform Circulaire Viaducten en Bruggen
8 februari 2024 | 4 minuten lezen

Welkom bij het Samenwerkplatform Circulaire Viaducten en Bruggen
Bent u in uw werk betrokken bij het inkopen, ontwerpen of bouwen van viaducten en bruggen? Wilt u weten hoe dit circulair kan en leren van de ervaring van anderen? Dan bent u bij het Samenwerkplatform Circulaire Viaducten en Bruggen, een doe- en leernetwerk, precies op de juiste plaats. Hier vindt u kennis en oplossingen gericht op Hoogwaardig hergebruik, Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen en (meer) klimaatneutrale materialen. Al deze thema's komen ook aan bod in de gezamenlijke Marktvisie en Inkoopstrategie Circulaire Viaducten en Bruggen die publieke opdrachtgevers samen hebben ontwikkeld en nu in de praktijk willen brengen.  

Nieuwe fase aanstaande 
Met de oplevering van de Marktvisie en Inkoopstrategie op 14 maart formaliseerde de Buyer Group Circulaire Viaducten en Bruggen de overgang van de schrijffase naar de implementatiefase. Hiervoor organiseren we Leernetwerkbijeenkomsten en Opdrachtgeveroverleggen, welk u kunt vinden op de actuele kalender.

 Aanleiding 
“Vanaf 2025 worden alle nieuwe en te vervangen bruggen en viaducten circulair ontworpen”, zo luidt één van de maatregelen uit het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030. Om die reden staat in de Transitieagenda Bouw dat vanaf 2023 alle infrastructuur circulair uitgevraagd wordt. Hiernaast staat Nederland voor een enorme vervangings- en renovatieopgave, waarmee de noodzaak voor samenwerking aan slimme en gestandaardiseerde oplossingen snel duidelijk wordt.  

(Toepassen van) Gedeelde visie en gezamenlijke inkoopstrategie  
De Marktvisie en Inkoopstrategie is gemaakt door publieke opdrachtgevers op basis van al veel opgedane praktijkervaring, zoals ook blijkt uit het uitgebreide Kennis- en Voorbeeldenoverzicht. Het platform brengt beheerders, ingenieursbureaus, aannemers, leveranciers en kennis- en netwerkinstellingen samen. In samenwerking passen zij de komende jaren de Marktvisie en Inkoopstrategie toe, wisselen praktijkervaringen uit en werken samen aan een nieuwe, verbeterde versie van het gezamenlijke document. De tussendroom voor 2026 is een catalogus met gevalideerde standaarden en een aantal gevalideerde productbladen met de “meest circulaire bruggen”. 

Projecten gezocht 
Het Samenwerkplatform is op zoek naar aankomende ontwerp- of bouwprojecten voor bruggen of viaducten in uw organisatie. Op basis hiervan bouwen we aan een gezamenlijke inkoopplanning met projecten, en monitoren we voortgang en impact. Zou u aanstaande projecten kunnen aangeven in dit Monitoringsformulier?

Kennis en hulp beschikbaar
Tijdens de bijeenkomsten van het Samenwerkplatform, maar ook daarbuiten, kunt u uw vragen stellen, en (praktijk)kennis halen en brengen. Hiernaast kunt u, als u met de Marktvisie en Inkoopstrategie aan de slag gaat, in het netwerk van het Samenwerkplatform terecht voor collegiaal advies of warme begeleiding door experts die ervaring hebben met circulaire oplossingen voor viaducten of bruggen. 

Meer weten of deelnemen? 

 • De laatste ontwikkelingen en komende bijeenkomsten delen we via de website en agenda van Platform Bruggen (onder thema: Hergebruik, Circulariteit en Duurzaamheid). 

 • Voor onderlinge interactie, zoals vragen en oproepen aan het netwerk, gebruiken we deze LinkedIn-groep van het Transitiepad Kunstwerken. 

 • Elke twee of drie maanden zijn er bijeenkomsten om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen (online/digitaal en live). Met deze sessies leggen we de focus op: 

  • het delen van best-practices van koploperprojecten,  

  • het bespreken van een gezamenlijke visie en bijbehorende inkoop- en afbouwstrategie, en 

  • het identificeren van belemmeringen en kansen voor het toepassen van de Marktvisie en Inkoopstrategie Circulaire Viaducten en Bruggen.  

 • Hiernaast organiseren we, aansluitend op de Leernetwerkbijeenkomsten, Opdrachtgeversoverleggen. Hierin wisselen opdrachtgevers met elkaar uit hoe een gezamenlijke visie en strategie in de sector toegepast en opgeschaald kan worden. 

 • Voor samenwerking in, en archivering van (kennis)documenten, gebruiken we de Sharepoint van het Transitiepad Kunstwerken (toegang op aanvraag via Davy Huiberts, contactgegevens zie onderaan).  

Kalender (of bekijk de volledige actuele kalender hier)

 • 14 maart: Buyer Group Circulaire Viaducten en bruggen lanceert de gezamenlijke Marktvisie en Inkoopstrategie tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie 2024.
 • 17 april (8.30 tot 9.45 uur): online kick-off bijeenkomst. Tijdens deze eerste Leernetwerkbijeenkomst leren we elkaar, het speelveld en alle laatste ontwikkelingen kennen. Aansluitend Opdrachtgeversoverleg. Volg de link om je aan te melden. 

 • 28 mei (12.30 tot 13.30): Kennisbijeenkomst Marktvisie en Inkoopstrategie: verdiepende online sessie om de Marktvisie en Inkoopstrategie toe te lichten, en vragen te beantwoorden. 

 • 2 juli (9.00 tot 13.30 uur): LIVE Leernetwerkbijeenkomst #2 in het LEF Future LAB in Utrecht (max. 120 personen). We delen ervaringen omtrent diverse gerealiseerde projecten met thema’s als Hoogwaardig hergebruik en IFD bouwen.

 • Najaar 2024: nog twee Leernetwerkbijeenkomsten. Hier zoomen we meer in op Duurzame Materialen, zoals hout, biobased en CO2-rm beton.  

 • Infratech januari 2025: stand gericht op circulaire viaducten en bruggen samen met de Consultable. Heb je een thema dat je tijdens het programma van de stand zou willen aandragen? Meld dit via sbsisecretariaat@utrecht.nl. We presenteren hier tevens de geselecteerde voor Circulaire Bruggenawards 2025. 

 • Nationale Bruggendag 2025 tijdens de week van de circulaire economie: kennisbijeenkomst en bekendmaking van de winnaars van de Circulaire Bruggenawards 2025  

De bijeenkomsten van het Samenwerkplatform zijn een verdiepende aanvulling op de bijeenkomsten vanuit Platform WoW, Platform Bruggen en de Bouwcampus. Alle genoemde bijeenkomsten alsmede andere relevante bijeenkomsten over het onderwerp zijn in één overzicht terug te vinden in de agenda op Platform Bruggen.

Contact 
Vragen of suggesties? Neem vooral contact op met circulaireviaducten@rws.nl of Davy Huiberts (06 27 314 614). We horen graag van u!