Activiteit

Leernetwerkbijeenkomst #1 | Samenwerkplatform, Marktvisie en Inkoopstrategie Circulaire Viaducten en Bruggen (Digitaal)

17 april
2024
Woensdag 17 april 2024
08:30 tot 09:45
Bijeenkomst
Soort: Online

Welkom bij het Samenwerkplatform Circulaire Bruggen en Viaducten 

Marktvisie en Inkoopstrategie 
Het Samenwerkplatform is een doe- en leernetwerk van organisaties in de transitie naar het circulair bouwen van bruggen en viaducten. Aan de hand van de Marktvisie en Inkoopstrategie wisselen beheerders, marktpartijen en kennisinstellingen kennis en praktijkervaringen uit. Dit doen we aan de hand van drie Circulaire Ontwerpprincipes: Hoogwaardig Hergebruik, IFD (Industrieel, Flexibel, Demontabel) en Slank ontwerpen, en (meer) klimaatneutrale materialen (Biobased/Hout/Beton). 

Lees verder dit artikel om meer te weten te komen over onze Droomvisie, onze werkwijze en hoe wij samenwerken met vergelijkbare initiatieven

Leernetwerkbijenkomst #1 (Online) - Klik hier om u aan te melden
Tijdens deze eerste Leernetwerkbijeenkomst maken we kennis met elkaar, het speelveld en het Samenwerkplatform. We presenteren de hoofdlijnen van de Marktvisie en Inkoopstrategie Circulaire Viaducten en Bruggen, en de daarbijhorende doelsttelingen, plannen en wensen voor verdergaande samenwerking - én grootschalige toepassing van de inkoopstrategie. 

Maya Sule (Transitiepad Kunstwerken), Jacqueline Kramer (Betonakkoord) en Roy Voorens (CROW) openen het Samenwerkplatform met korte pitches over de gezamenlijke aanpak. Vervolgens delen een aantal deelnemende beheerders op welke wijze en in welke mate zij de (geest van de) inkoopstrategie zullen toepassen in hun projecten. Hiernaast gaan we met elkaar in gesprek over belangrijke vraagstukken. 

Datum: 17 april 2024
Tijd: 8.30 tot 9.45 uur  
Locatie: Online via Zoom 

Volgende Leernetwerkbijenkomsten (LIVE)
Uiteraard blijft het niet bij deze ene bijeenkomst. Deze bijeenkomst is onderdeel van een repeterende frequentie leernetwerkbijeenkomsten. We gaan steeds uiteen in verschillende deelgroepen waarin diverse (koploper)projecten worden besproken (meldt jouw koploper-project aan via LinkedIn [LINK]).  

  1. Opdrachtgeversoverleg (17 april, 10 uur), aansluitend op deze Leernetwerkbijeenkomst, komen opdrachtgevers samen om met elkaar uit te wisselen hoe een gezamenlijke visie en strategie in de sector toegepast en opgeschaald kan worden. 

  2. Op 28 mei organiseren we een verdiepende online sessie om de Marktvisie en Inkoopstrategie toe te lichten, en vragen te beantwoorden. 

  3. Op 2 juli komen we samen voor een LIVE Leernetwerkbijeenkomst #2 in het LEF Future LAB in Utrecht (max. 120 personen). We delen ervaringen vanuit diverse gerealiseerde projecten met thema’s als Hoogwaardig Hergebruik en IFD bouwen.

Aanmelden en Commitment 
Aanmelden kan via het formulier via dit Aanmeldformulier. Hiernaast is het mogelijk om, persoonlijk of als organisatie, commitment af te geven op de Marktvisie en Inkoopstrategie; vul hiervoor dit Monitoringsformulier in.   

Wij hopen u te treffen tijdens de aanstaande bijeenkomst!