Nieuwsbericht

Enquête Project Inspectie Kunststof Draagconstructie

Profielfoto van Redactie platform Bruggen
8 mei 2023 | 1 minuut lezen

De toepassing van vezelversterkte kunststoffen in de civiele techniek is niet meer weg te denken en wordt gebruikt voor kleinere bruggen, voor de vallen van beweegbare bruggen en inmiddels ook in sluizen en stuwen.

Ten behoeve van het beheren en onderhouden van infrastructurele kunstwerken is de “CROW-CUR Aanbeveling 117: Inspectie en advies civiele kunstwerken” opgesteld. De daarin uitgewerkte inspectiemethoden hangen samen met materiaalspecifieke handboeken, zoals Hout, Staal, Beton, etc, waarvan er reeds diverse beschikbaar zijn. Een handboek over (constructies met) vezelversterkte kunststoffen vormt hier een aanvulling op. 

De ontwikkeling van het handboek moet ertoe leiden dat up to date informatie over inspecteren van kunststof draagconstructies beschikbaar komt. Het handboek zal in digitale vorm verschijnen en mogelijk ook in boekvorm.

 

Beheerders kennen echter een belangrijke onzekerheid bij het gebruik van kunststof in draagconstructies en dat betreft het vaststellen van de toestand van dergelijke constructies.

Om een eerste inventarisatie te maken wil de CROW werkgroep je graag een aantal vragen stellen. Deze vragen hebben als doel de ervaringen met vezelversterkte kunststof draagconstructies in kaart te brengen. Welke vezelversterkte kunststof draagconstructies zijn gerealiseerd? Hoeveel en waar zijn deze gerealiseerd. En welke type schades zijn opgetreden en met welke middelen deze constructies zijn gerepareerd?  

 

Enquête invullen kan hier!