Document

Marktvisie en Inkoopstrategie Circulaire Viaducten en Bruggen

Profielfoto van Samenwerkplatform Circulaire Viaducten en Bruggen
26 februari 2024 | 1 minuut lezen

Mmarktvisie en Inkoopstrategie
In 2023 ontwikkelde de Buyer Group Circulaire Viaducten en Bruggen een gezamenlijke Marktvisie en Inkoopstrategie. Deze marktvisie en de bijbehorende inkoopstrategie beschrijven de ambitie en strategie voor het uniform inkopen van viaducten en bruggen, door gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en Prorail. Met concrete inkoop en contracteisen kunnen aanbestedende diensten aan de slag met de circulaire thema's: hoogwaardig hergebruik, losmaakbaar ontwerpen (IFD) en (meer) klimaatneutrale materialen.

Deze marktvisie en de bijbehorende inkoopstrategie geven antwoord op de volgende 2 vraagstukken voor het realiseren van circulaire viaducten en bruggen:

  1. Hoe hergebruik je (onderdelen van) bestaande kunstwerken die vrijkomen op een hoogwaardige manier?
  2. Hoe realiseer je nieuwe en vervangende kunstwerken, bijvoorbeeld door toekomstig hergebruik te faciliteren, biobased materialen toe te passen en de milieu-impact te reduceren?

De mate van ervaring van de inkopende organisatie bepaalt het (inkoop)niveau waarop wordt ingekocht. Dit bepaalt ook de mate van circulariteit die kan worden behaald via inkoop van circulaire viaducten en bruggen. In dit document komen de volgende inkoopniveaus aan bod:

  • het eerste inkoopniveau (basis) draait om laagdrempelig en risicoloos leren en uitproberen;
  • het tweede inkoopniveau (significant) kijkt ook meer projectoverstijgend;
  • het derde inkoopniveau (ambitieus) vraagt om organisatieoverstijgende samenwerking.

Projecten gezocht 
Het Samenwerkplatform Circulaire Viaducten en Bruggen en de Buyer Group zijn nu op zoek naar aankomende ontwerp- of bouwprojecten voor bruggen of viaducten in uw organisatie. Op basis hiervan bouwen we aan een gezamenlijke inkoopplanning met projecten, en monitoren we voortgang en impact. Zou u aanstaande projecten kunnen aangeven in dit Monitoringsformulier?

Naast de Marktvisie en Inkoopstrategie vindt u bijgevoegd:

  1. In de markt opgehaalde uitgangspunten voor de Marktvisie en Inkoopstrategie
  2. Kennis- en Voorbeeldenoverzicht Circulaire Viaducten en Bruggen
  3. Samenwerkplatform Circulaire Viaducten en Bruggen

Afbeelding: Passerelle Station Zwolle (gerealiseerd door gemeente Zwolle, ipv Delft, Karres en Brands en ingenieursbureau Miebach)

1 document en 4 links toegevoegd