Organisatie en bestuur

De organisatie van het platform Bruggen bestaat uit:

 1. Een kernteam: deze fungeert als het algemeen bestuur over het platform. 
 2. Het dagelijks bestuur: bereidt voorstellen voor en zorgt voor uitvoering van de activiteiten zoals vastgesteld door het kernteam. Het dagelijks bestuur van het kernteam zorgt ook voor het dagelijks bewaken van de voortgang.
 3. Werkgroepen: binnen het platform zullen voor specifieke activiteiten werkgroepen opereren.
 4. Ons levende netwerk waarin zowel samenwerkingsverbanden als financiërs vertegenwoordigd zijn. 

 

Ons kernteam

Het kernteam platform Bruggen bestaat uit deskundigen op het vakgebied vanuit de opdrachtgevers, adviseurs en opdrachtnemers. De leden nemen actief deel als vertegenwoordiger van hun organisatie en zijn onbezoldigd. De samenstelling van het kernteam is een afspiegeling van de partijen uit de bruggensector en vergadert vier keer per jaar. Het kernteam:

 • Zorgt voor draagvlak en vertegenwoordiging in de branche, trekt participanten aan;

 • Zorgt voor de verbinding met andere organisaties (zoals Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat, VNG, IPO, NL Ingenieurs, ProRail, Nederlandse Bruggenstichting en BTIC);
 • Volgt de ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Signaleert (potentiële) problemen in het vakgebied;
 • Initieert projecten om antwoord te geven op deze (potentiële) problemen;
 • Stelt jaarplan en begroting platform activiteiten vast;
 • Zorgt voor financiële dekking voor de activiteiten en projecten via participanten en fondsen.

 

Ons kernteam bestaat uit de volgende leden:

Type organisatie

Persoon

Organisatie

Overheid

Dick Schaafsma Rijkswaterstaat
  Paul Waarts (vz) Provincie Noord-Holland
  Janus Hermans Provincie Noord-Brabant
  Geeralt vd Ham  Gemeente Amsterdam
  Ad van Vugt Gemeente 's-Hertogenbosch

Ingenieursbureau

Wouter van der Wiel

Iv-Infra

  Bart van Leeuwen  Movares
  Fred Westenberg Ingenieursbureau Westenberg

Aannemers

Edwin van Osch Heijmans
  Pjotr Mak

Infratransitie

  Danny Boer SPIE Nederland

Brancheverenigingen

Maikel Jagroep Betonvereniging
  Frank Maatje Bouwen met staal
 

Fred Westenberg / Pjotr Mak

Nederlandse Bruggenstichting

Netwerkorganisatie/kennis(platform)  

Harald Versteeg Bouwcampus
  Alexander Bletsis TNO
  Paul van Bruggen  CROW

 

Ons dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur zorgt voor de activiteiten die nodig zijn om het platform een levendige en actieve Community of Practice (CoP) te doen zijn. De activiteiten bestaan uit:

 • Oprichting en instandhouding van het platform;
 • Opstellen jaarplan en begroting platform activiteiten;
 • Programmeren van activiteiten;
 • Coördinatie van het platform, netwerk en aansturen en aanjagen werkgroepen;
 • Inrichten en beheren website en aanjagen online community;
 • Opstellen en versturen nieuwsbrieven;
 • Organiseren vergaderingen Kernteam;
 • Financiële planning en verantwoording.

 

Ons dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

Type organisatie

Vertegenwoordiger

Organisatie

Opdrachtgever

Dick Schaafsma Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer

 

Pjotr Mak

 

Infratransitie

Branchevereniging

Fred Westenberg Nederlandse Bruggenstichting

Kennisplatform

Paul van Bruggen  CROW