Samenwerking en Uitvoering

Niet alleen met behulp van innovatie wordt het voor opdrachtgevers mogelijk om de grote V&R opgave betaalbaar te houden. Ook is het interessant om seriematig kunstwerken te kunnen bouwen en/of renoveren. Repetitie maakt het voor bedrijven namelijk mogelijk om rendabel te optimaliseren en te ontwikkelen. 

Daarvoor is samenwerking en vertrouwen nodig. Samenwerking tussen opdrachtgevers is van belang om interessante pakketten met bouwwerken samen te stellen. Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is van belang om binnen dergelijke contracten te kunnen leren van ervaringen. Door open te zijn over kaders, barrières, belangen en samenwerking in de keten, wordt het bouwproces geoptimaliseerd.

Een belangrijk aspect in de samenwerking is de veiligheid bij uitvoering. Kaders voor veiligheid die kunnen knellen, worden namelijk vaak in een vroeg stadium gecreëerd. Veiligheid zou daarom in een vroeg stadium onderdeel van de afweging moeten zijn.

Onderwerpen die hier aan bod kunnen komen zijn:
●      Contractvorming / Aanbesteding
●      Samenwerking en Vakmanschap
●      Vraag naar efficiëntie, zowel in bouw, onderhoud, bediening, besturing en energiegebruik
●      Beschikbaarheid, veiligheid, hindervrij
 

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen

Redactie

Uitgelicht

Een initiatief van CROW en de Nederlandse Bruggenstichting

Welkom op platform Bruggen! De komende jaren vervangt en renoveert Nederland honderden bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Veel daarvan zijn g...

Op de agenda

16 maart
2023

Bruggendag 2023

De jaarlijkse Bruggendag. Aan het programma wordt nog gewerkt. Dit jaar in Villa Jongerius te...
29 september
2022

Brugdialoog, vervolg na de zomer!

Na de zomer van 2022 starten we op 29 september weer met de maandelijkse online brugdialogen!
04 oktober
2022

Symposium Connecting Circular Infrastructure

Circulair bouwen vraagt meer dan enkel bruggen bouwen. In dit syposium willen we met onze...
13 september
2022

Symposium The ‘climate friendly’ businesscase

Door het bouwen van de circulaire en innovatieve bruggen op het Floriade park hebben we ontdekt...

Nieuws

Leidse bruggen blijven gewoon open gaan in de spits

LEIDEN - De bruggen in de Leidse regio blijven tijdens de spits gewoon open gaan voor vaarverkeer. Uit data zou blijken dat een open brug in de spi...

Scherpe keuzes achterstallig onderhoud bruggen en kademuren

Amsterdam staat voor een flinke opgave om 80 tot 125 bruggen en ongeveer 60 kilometer kademuren te herstellen of te vernieuwen. Maar vanwege grote...

Buyergroup biobased/houten bruggen

Willen we komen tot een duurzame GWW, dan moeten we op een andere manier nadenken over het gebruik van materiaal, die de aarde niet uitputten, CO2...

De nieuwste video over Platform Bruggen gepresenteerd op een geslaagde Bruggendag!

Op 12 mei vond de Bruggendag 2022 plaats. Een zeer interessante middag met inspirerende sprekers en veel blijdschap om elkaar weer in het echt te o...
Werkgroepoverzicht