Platform Bruggen

Het platform is geïnitieerd en wordt ondersteund door kennisplatform CROW en de Nederlandse Bruggenstichting. 

Platform Bruggen is van en voor iedereen die zich in de dagelijkse praktijk bezig houdt met bruggen. Dat zijn professionals werkzaam bij overheden, aannemers, adviesbureaus, brancheverenigingen, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen.

Waarom Platform Bruggen?

Veel van de kunstwerken die in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw gebouwd. Nederland staat voor een grote renovatie- en vervagingsopgave. Deze opgave kunnen we alleen aan als we alle krachten bundelen.

Er zijn al heel veel initiatieven die allemaal waardevol zijn. We hebben tenslotte iedereen nodig. We zien alleen af en toe door de bomen het bos niet meer. Platform Bruggen is opgericht om de initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector samen te brengen om deze vervangingsopgave aan te pakken. Platform Bruggen is dan ook de wegwijzer en verbinder in dit bos.

Hoe dan?

Het platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector, van gemeente tot bruggenbouwer, met een toegankelijke website vol praktische informatie en verwijzingen, (online) netwerkbijeenkomsten en thematische werkgroepen voor innovatieontwikkeling. Het platform fungeert als katalysator in de bruggensector en zorgt dat alle partijen ‘door de bomen het bos weer zien’. 

De drie speerpunten van het platform Bruggen zijn:

  1. verbinden van mensen en initiatieven op het gebied van bruggen;
  2. het verzamelen, borgen en delen van bruggenkennis;
  3. het aanjagen van bruginnovaties.

Wat doet Platform Bruggen?

Welkom op de website van het platform Bruggen, de plek waar data, informatie en kennistoepassing rond bruggen bij elkaar komen. Zo vind je op deze website o.a. publicaties, tools, goede voorbeelden, nieuwsberichten en bijeenkomsten. Kortom, die kennisproducten die jij als professional nodig hebt om maatschappelijke opgaven, waarin bruggen een belangrijke rol spelen, effectief te kunnen aanpakken. Daarnaast willen we met het netwerk de partijen actief binnen het domein zichtbaarder maken en met elkaar verbinden. Alleen samen krijgen we het werk geklaard! Onder 'Wat wij doen' zie je welke tools we op dit moment al inzetten voor platform Bruggen.

Ontmoetingsplek voor professionals

We vinden het belangrijk dat professionals leerervaring en kennis met elkaar kunnen uitwisselen. Met dit platform bieden we hen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Dit doen we door het organiseren van informatieve bijeenkomsten, lunchlezingen en brugdialogen, maar ook door inspirerende casussen te ontsluiten op dit online platform.

Heb jij interessante kennis opgedaan in een pilot? Of heeft jouw organisatie heeft een mooie oplossing gerealiseerd? Neem contact met ons op en deel je kennis met het netwerk. Laten we leren van elkaars ervaring en inzichten!