Terugblik lunchlezing 30-03-22: Bereikbaar, beschikbaar en veilig zo kan het ook! - Afsluiten binnenstad Utrecht en 'kort maar hevig' aanpak A12

Op 30 maart vervolgden we de mini-reeks lunchlezingen met als thema 'Bereikbaar, beschikbaar en veilig, zo kan het ook!'. Werkzaamheden aan onze infrastructuur gaan bijna altijd gepaard met hinder, kent veiligheidsrisico’s en beperkt de bereikbaarheid en beschikbaarheid van ons wegennet. Desondanks zijn deze werkzaamheden cruciaal omdat steeds meer assets einde levensduur bereiken en de onderhoudsbehoefte daarmee toeneemt. Het onderliggende thema van vorige week woensdag was het afsluiten van de binnenstad van Utrecht en de 'kort maar hevig' aanpak bij de werkzaamheden aan de A12.

Het afsluiten van de binnenstad van Utrecht voor zwaar verkeer

De gemeente Utrecht behandelde twee cassusen wat betreft de uitdagingen rondom werfkelders en oude bruggen van de gemeente. Zo vertelden de sprekers meer over de historie achter de werfkelders die door bewoners gebouwd waren om goederen direct naar de kelders te kunnen brengen. Op een gegeven moment verviel deze functie waardoor ook het onderhoud achterbleef. Gezien de openbare weg over private kelders kwamen te liggen ontstonden uitdagingen met betrekking tot het huidige hoogwaardige gebruik en door de vreemde verdeling van eigendommen. Ook werd er meer verteld over verschillende scenario's over hoe om te gaan met de kelders. Zo zien we in de afgelopen decennia dat door elektrificering van auto's het verkeer juist zwaarder wordt. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de draagkracht van de werfkelders en zijn er lastbeperkingen ingevoerd. Door te werken met een afgebakend gebied kan de gemeente de binnenstad goed beheersen. De sprekers vertelden hierbij dat het beperken van de belasting aansluit op het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Zo kan zij de middeleeuwse binnenstad beter bereikbaar maken voor fietsers en voetgangers, waar geen plaats voor is met het huidige zware verkeer. 

De 'kort maar hevig' aanpak bij de werkzaamheden aan de A12

Hierna vertelden sprekers van Heijmans en Rijkswaterstaat meer over de werkzaamheden aan de A12, waarbij de vraag werd gesteld 'Hoe houden we de wegen in Nederland veilig en bruikbaar?' Zij lichtten een aantal belangrijke facetten toe waar het project mee te maken heeft gehad tijdens het kort maar hevig afsluiten zoals de veiligheid, de keuze voor de meerdaagse afsluiting en de samenwerking. Deze laatste heeft volgens de sprekers een erg belangrijke rol gehad voor het succes van het onderhoudswerk. Hierin lieten de sprekers de deelnemers ook zien hoe een negatieve beeldvorming in de media en weinig draagvlak van de omgeving toch gezamenlijkheid met de stakeholders is gevonden om de afsluiting door te zetten en tot een positief einde te brengen. 

Kijk hieronder de lunchlezing terug: