Terugblik lunchlezing 09-02-22: Datagedreven assetmanagement door Vlaanderen en gemeente Nijmegen 3/3

Op 9 februari sloten we de mini-reeks over datagedreven assetmanagement af met een lezing van de Vlaamse infrastructuurbeheerder en de gemeente Nijmegen. Je kunt hieronder de video en presentaties terugkijken!

"Eerst houden, dan bouwen"

Bram Leus van De Vlaamse Waterweg, beheerder waterwegen in Vlaanderen lichtte toe welke stappen er zijn gezet n.a.v. tekorten in de onderhoudsbudgetten vs. de onderhoudsbehoefte. Op basis van de nota “eerst houden, dan bouwen” is een aantal jaar geleden in Vlaanderen politieke urgentie gecreëerd om te investeren in het onderhoud van de Vlaamse infrastructuur.

Dit heeft geleid tot twee trajecten die tot nu toe mooie resultaten opleveren: bestuurders onderschrijven het belang van regulier onderhoud en hebben inzicht gekregen in de onderhoudsachterstand en de vervangingsopgave. Daarnaast is het assetmanagement volwassener geworden door het opzetten van een assetmanagementstrategie en is Antwerpen van verschillende datacentrales naar één centraal punt gegaan. Als afsluiting heeft hij nog een rondkijk binnen iAsset gegeven.

Gemeente Nijmegen besteedt steeds meer assetmanagement uit

Kees Vos, werkzaam bij de gemeente Nijmegen, liet zien hoe de gemeente datagedreven assetmanagement inzet en vertelde onder andere over een impactvolle transitie in het beheren van hun assets: ze willen van technisch beheer naar ambitiegericht beheer. Want, de gemeente wil zich juist verder terugtrekken en meer onderdelen van het assetmanagement in de markt leggen. Dit betekent een cultuurverandering waar mensen echt in meegenomen moeten worden. Bovendien is dit een uitdaging gezien de krapte in de arbeidsmarkt. De vraag aan marktpartijen is of ook zij de verschuiving kunnen maken van alleen uitvoeren naar meer adviseren en ondersteunen van hun opdrachtgevers. Kortom één grote puzzel die ze in het figuur van iAMPro geplaatst hebben. 

De presentaties hebben de vraagstukken goed bij de horens gevat en de sprekers namen deelnemers actief mee bij het verhaal. De vragen gingen voornamelijk verdiepend in op de inhoud. In totaal waren er 140 deelnemers. Wat ons betreft weer een succes!