Nieuwsbericht

Mijlpaal: Marktvisie en Inkoopstrategie Viaducten en Bruggen

Profielfoto van Samenwerkplatform Circulaire Viaducten en Bruggen
21 maart 2024 | 2 minuten lezen

Beste beheerders, ontwerpers en bouwers,

Nederland staat voor een uitdagende instandhoudings-, vervangings- en renovatieopgave. Veiligheid, duurzaamheid en digitalisering zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Daarom willen veel organisaties op een andere manier hun werkzaamheden uitvoeren. Als Samenwerkplatform Circulaire Viaducten en Bruggen geloven wij dat de meest impactvolle stappen gezet worden door een gezamenlijke, sectorbrede visie, strategie en aanpak.

Marktvisie en Inkoopstrategie
U bent daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een of meerdere Leernetwerkbijeenkomsten en Opdrachtgeversoverleggen van het samenwerkplatform. Door kennis en ervaringen uit te wisselen leren we als sector om - met gebruikte, losmaakbare en/of gestandaardiseerd elementen - te komen efficiënte en duurzame manier van inkopen, ontwerpen en bouwen van viaducten en bruggen. Dit doen we aan de hand van de nieuwe Marktvisie en Inkoopstrategie Circulaire Viaducten en Bruggen, en een viertal Leernetwerkbijeenkomsten per jaar.

Projecten gezocht 
Het Samenwerkplatform is op zoek naar aankomende ontwerp- of bouwprojecten voor bruggen of viaducten in uw organisatie. Op basis hiervan bouwen we aan een gezamenlijke inkoopplanning met projecten, en monitoren we voortgang en impact. Zou u aanstaande projecten kunnen aangeven in dit Monitoringsformulier?

Leernetwerkbijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten zetten inspirerende sprekers u aan tot nadenken, deelname en samenwerking. Vervolgens zullen we deze inspiratie in deelgroepen en plenair belichten met verschillende perspectieven vanuit de deelnemers. U herkent hierin mogelijk aspecten van de eerdere Brugdialogen.

Event: Leernetwerkbijeenkomst #1 (+ aansluitend Opdrachtgeversoverleg)
Datum
: 17 april 2024
Tijd: 8.30 tot 9.45 uur (+ 10.00 tot 12.00 uur)
Locatie: Online
LET OP: Om 11 uur zal Rijkswaterstaat medeoverheden consulteren op de nieuw ontwikkelde RTD 1035 voor gestandaardiseerde kokerliggers voor viaducten. De bedoeling is dat zoveel mogelijk overheden deze standaard zullen toepassen. Hiervoor zoekt RWS feedback van experts bij medeoverheden (marktpartijen worden op een later moment nog geconsulteerd). Bent u of kent u zo’n expert? Wilt u dan zorgen dat u of uw collega hierbij aanwezig is?

Event: Kennisbijeenkomst Marktvisie en Inkoopstrategie
Datum
: 28 mei 2024
Tijd: 12.30 tot 13:30 uur 
Locatie: Online

Event: Leernetwerkbijeenkomst #2
Datum
: 2 juli 2024
Tijd: 9.00 tot 13.30 uur
Locatie: LIVE in LEF Future Center (Gebouw Westraven Rijkswaterstaat)

Wij hopen u (weer) te ontmoeten tijdens de aanstaande bijeenkomsten! 

Met circulaire groet,

Mede namens alle betrokken opdrachtgevers in het netwerk (voorheen Buyer Group),

Platform Bruggen, Betonakkoord en Transitiepad Kunstwerken