Samenwerkingsverbanden

Een van de drie speerpunten van platform Bruggen is het verbinden van mensen en initiatieven op het gebied van bruggen. Dit wordt o.a gedaan door het verbinden van bestaande netwerken. Zo zijn naast de initiatiefnemers van platform Bruggen, CROW en Nederlandse Bruggenstichting, en het kernteam nu al 12 andere netwerkorganisaties actief bij platform Bruggen. 

Wil jij ook aangesloten worden als samenwerkingspartner bij ons kennisnetwerk? Neem dan contact met ons op.

 

Platform WOW brengt beheerders van weg, vaarweg en water samen. WOW faciliteert kennisdeling en leren van elkaars praktijkvoorbeelden. Zodat collega beheerders van gemeenten, provincies, rijkswaterstaat, waterschappen, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en de Rijksoverheid met dezelfde opgave elkaar inspireren.

 

Het doel van de Nederlandse Bruggenstichting is onder meer het bevorderen en behouden van de kennis over Nederlandse bruggen en bruggen in het buitenland, die met Nederlandse inbreng zijn gebouwd.

Het Platform Fiets- en Voetbruggen is in 2014 onder auspiciën van de Bruggenstichting opgericht. Het doel van het platform is het vergroten van de technische en architectonische kwaliteit van dit type bruggen. Dat wil het Platform bereiken door het verspreiden van kennis over het integrale ontwerpproces in samenwerking met alle betrokken partijen.

 

De doelstelling van het Platform Stalen Bruggen is om bestaande kennis te delen met bouwend Nederland en om internationale kennis te importeren naar Nederland. Het Platform is in 2008 opgestart om kennis te delen over de renovatie van acht stalen bruggen met vermoeiingsproblemen in het rijdek en over een innovatieve renovatiemethodiek met HSB overlaging. Van 2008 tot 2016 zijn er verschillende themamiddagen en masterclasses georganiseerd. Na een aantal jaren zonder activiteiten, is het platform in 2021 weer opgestart met een serie lezingen rondom de Van Brienenoordbrug, en worden verschillende nieuwe (digitale) activiteiten gepland waarin het delen van technische kennis centraal staat.

 

Het NVDO Inspectie Platform is een innovatief initiatief van opdrachtgevers en opdrachtnemers, gericht op de communicatie over kwaliteit en uniformiteit van inspecties.

 

Het Infra Innovatie Netwerk (IIN) is het netwerk voor innovaties in de Nederlandse gww-/infrasector. Het IIN wilt infra-innovaties bevorderen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en belemmeringen voor innovaties te agenderen.

 

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie. Het bundelt innovatievragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek-private, meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s.

 

De Bouwcampus heeft als doel de maatschappelijke meerwaarde van de bouwwereld vergroten. Dit doet de Bouwcampus door mensen in de bouwsector met elkaar te verbinden en transities aan te jagen. 

 

In Nederland zijn de komende jaren veel bruggen en sluizen toe aan vervanging of renovatie. Door Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen biedt NEN een oplossing voor deze opgave en geeft tegelijkertijd invulling aan de klimaatdoelstellingen.

 

Voor 2040 moeten er in Nederland 40.000 bruggen en viaducten worden vervangen, waarvan circa 2.000 in Flevoland. Dat vergt qua materiaal, grondstoffen, samenwerking en investering een geheel nieuwe aanpak. De Bruggencampus Flevoland-Floriade, wil samen met de markt en onderwijs deze uitdaging op een circulaire wijze aangaan, door o.a : bestaande bruggen en materialen een ‘tweede leven’ te geven, gebruik te maken van nieuwe tools voor gebruik van innovatieve materialen/constructies en via de Gezamenlijke Data Omgeving (GDO) platform samenwerken in ontwerp, realisatie en beheer te optimaliseren.

 

Het Kennisnetwerk Constructieve Veiligheid Bruggen heeft tot doel het ontwikkelen van een actief samenwerkingsnetwerk waarin beheerders/assetmanagers van decentrale overheden optimaal gebruik maken van elkaars kennis en ervaring bij vraagstukken op het gebied van Constructieve Veiligheid Bruggen. Dit doet zij door kennis en ervaring met elkaar te delen en daar met elkaar op te reflecteren. Hierdoor ontstaat inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen betrokken partners qua organisatie, aanpak, voortgang en (actuele) vraagstukken bij betrokken partners.

 

IM-SAFE richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe en geharmoniseerde Europese norm voor monitoring, onderhoud en veiligheid van transportinfrastructuur in een gestandaardiseerde digitaliseringsaanpak.

 

Provinciaal Vakberaad Beheer & Bouw

Het Kennis Platform Provincies ondersteunt het initiatief en financiert o.a. ISB, beoordelen constructieve veiligheid m.b.v. proefbelasten en de ontwikkeling van de beheersystematiek Openbare Ruimte - Civieltechnische Kunstwerken.

 

Het platform BiKa brengt mensen en opgaven van binnenstedelijke kademuren samen. Om met dit netwerk de vraagstukken op te lossen, kennis te ontwikkelen en te delen. Zo werken we samen aan duurzame en toekomstbestendige kademuren.
 

 

PVO is hét kennisplatform voor voegovergangen en opleggingen in de infrastructuur. Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen aan de kwaliteitsverbetering op het gebied van voegovergangen en opleggingen. 

 

iAMPro staat voor infrastructuur AssetManagement Professional. Het is het kennisportaal voor professionals in het assetmanagement ten behoeve van infrastructurele werken en openbare ruimten. iAMPro brengt deze professionals op interactieve wijze met elkaar in contact en stelt hen in staat assetmanagementvraagstukken versneld op te pakken.