Financiers

Het platform Bruggen is opgezet en op gang gebracht door financiële bijdragen van FCK-CT, Rijkswaterstaat, Platform WoW, Gemeente Amsterdam, Kennis Partnerschap Provincies en CROW. Daarnaast maken Ingenieursbureau Westenberg B.V., Volker Engineering Structures en Rijkswaterstaat via hun inbreng in het dagelijks bestuur dit platform mogelijk.

 

Het Fonds Collectieve Kennis - Civiele Techniek (FCK-CT) is een zelfstandige stichting die wordt gefinancierd door vrijwillige afdrachten van overheden en andere opdrachtgevers. FCK-CT is essentieel voor CROW en de kennisontwikkeling in Nederland. Een groot deel van de producten van CROW wordt mogelijk gemaakt door financiering van FCK-CT.

 

 

Platform WOW brengt beheerders van weg, vaarweg en water samen. WOW faciliteert kennisdeling en leren van elkaars praktijkvoorbeelden. Zodat collega beheerders van gemeenten, provincies, rijkswaterstaat, waterschappen, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en de Rijksoverheid met dezelfde opgave elkaar inspireren.

 

 

Het Kennis Partnerschap Provincies (KPP)

Het Kennis Partnerschap Provincies is een initiatief van het Vakberaad Beheer & Bouw van de gezamenlijke provincies, waarin alle projecten samenkomen die ze binnen het vakgebied beheer en bouw oppakken. Het KPP wordt gefaciliteerd door CROW, waarbij de provincies en CROW nadrukkelijk optrekken als 'partners', met een gezamenlijke verantwoording voor de opzet, uitvoering en verantwoording van het programma.