Nieuwsbericht

Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 gepubliceerd!

Profielfoto van Jos Wessels
16 februari 2023 | 1 minuut lezen

Het programma bevat maatregelen om de transitie (overgang) naar een circulaire economie te versnellen. Op blz 95 zijn de doelen voor bruggen en viaducten genoemd: 

Als effectdoel streeft het kabinet ernaar dat in 2030 50 procent reductie van de milieubelasting wordt bereikt ten opzichte van de milieubelasting in 2019. Om dit te bereiken is veel nodig. Allereerst willen we alle nieuwe bouwwerken circulair realiseren. Dat vraagt om een integrale, strategische afweging op circulariteit aan de voorkant van projecten, vanaf een zo vroeg mogelijke fase, zodat circulariteit optimaal wordt meegewogen en kan worden meegenomen.

Vervolgens worden 5 circulariteitsdoelen genoemd.