Nieuwsbericht

Medewerking gevraagd Enquête NVDO Onderhoudskompas 2024: Arbeidsmarkt

Enquête NVDO Onderhoudskompas 2024: Arbeidsmarkt

Het NVDO Onderhoudskompas bestaat uit vier hoofdonderwerpen: Prestatie, Innovatie, Personeel (Arbeidsmarkt) en Trends. Deze survey richt zich op de arbeidsmarkt.

Met groot genoegen nodigt de NVDO je van harte uit deze vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 15 minuten en alleen met de medewerking van zoveel mogelijk respondenten, kunnen we ook dit jaar weer een betrouwbare analyse aanbieden. Indien een vraag niet op jouw situatie van toepassing is kan je deze open laten en doorgaan naar de volgende vraag.

Je gegevens en antwoorden zijn niet herleidbaar in de enquête-uitkomst en het Onderhoudskompas. Alle persoonsgegevens worden met zorg en in overeenstemming met de AVG verwerkt.

Bij voorbaat enorm bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,
Het Onderhoudskompasteam

Nota bene: ben je van mening dat een collega beter geschikt is om deze survey in te vullen? Schroom dan niet deze collega te vragen de enquête in te vullen.

START