Nieuwsbericht

Publicatie rapport typologie kunstwerken, seriematig aanbesteden

In opdracht van Bouwend Nederland hebben Fred Westenberg en Pjotr Mak namens​ Platform Bruggen het rapport 'Typologie Kunstwerken, seriematig aanbesteden' geschreven. Dit rapport geeft inzicht in de kunstwerken typologieën. Dat inzicht helpt opdrachtgevers en marktpartijen om tot een disruptieve aanpak van de V&R-opgave te komen.

Profielfoto van Pjotr Mak
11 mei 2022 | 1 minuut lezen

Nederland is de trotse eigenaar van onder andere 84.600 bruggen en viaducten, 3.000 tunnels, 82.600 duikers, 2.000 sluizen en 7.800 gemalen. Daar waar de afgelopen jaren nog circa 1,2 à 1,5 miljard euro uitgegeven is aan vervanging en renovatie van deze kunstwerken en andere onderdelen van de landelijke civiele infrastructuur zal dat in de komende decennia moeten groeien naar zo’n 4,2 miljard per jaar (wellicht zelfs tot 6,4 miljard per jaar).

We beschikken simpelweg over onvoldoende financiële en personele middelen en “milieu budget” om de kunstwerken te bouwen en te onderhouden op een manier zoals we dat tot op heden gedaan hebben.

Een disruptieve wijziging in aanpak is noodzakelijk. Innovatie is nodig om de opgave die voor ons ligt aan te pakken. Seriematig aanbesteden oftewel portfolio aanpak zou een van de mogelijke oplossingen kunnen bieden die tegemoet kan komen aan de uitdagingen waarvoor de branche zich gesteld ziet: kosten, capaciteit en duurzaamheid. Maar wat zijn de criteria waar een portfolio aan moet voldoen?

Samen met een werkgroep hebben de auteurs zich over deze vraag gebogen. Onderdeel van de aanpak was een interview met deelnemers uit de gehele bedrijfskolom.

Bij het houden van de interviews en de bespreking in de werkgroep viel op, dat de effecten van keuzes in de keten, met name in de eerste fase, onvoldoende duidelijk is waardoor doelstellingen minder effectief of niet gehaald worden. Zo bleken bijvoorbeeld de kaders van (verkeers)fasering dominant in ontwerpoplossingen door te werken. Bij marktpartijen overheerst de wens om op basis van een gehomogeniseerde eisenset te werken.

Gedurende het onderzoek kwamen de auteurs tot de conclusie, dat de criteria aan een portfolio vaak een kwestie van ‘common sense’ is (bestaande standaarden, zoals de decompositie in de NEN2627, of de eisen t.a.v. bereikbaarheid, hulpdiensten enz.). Een meer relevante vraag bleek het volgende: “Wat is ervoor nodig om professioneel opdrachtgeverschap te creëren en een gehomogeniseerde eisenset toe te passen, waardoor een seriematige aanpak daadwerkelijk een disruptie kan veroorzaken”?

Het rapport 'Typologie Kunstwerken, seriematig aanbesteden' is voor ingelogde professionals hier te downloaden.