Nieuwsbericht

Inkoopstrategie helpt bij transitie naar circulaire infra

Vanaf 2025 gaan overheden in Nederland de renovatie en bouw van bruggen en viaducten volledig circulair en klimaatneutraal uitvragen. Wat kan de inkoopstrategie Circulaire Viaducten en Bruggen in deze transitie voor overheden betekenen? Heel veel!
Lees het verhaal hier. https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/duurzame-infra-en-seb/inkoopstrategie-transtitie-circulaire-infra

Dit markeert een belangrijke stap in de transitie naar duurzame infrastructuur. De onlangs ontwikkelde Inkoopstrategie Circulaire Viaducten en Bruggen, een samenwerking tussen het Rijk en andere publieke opdrachtgevers, biedt overheden de tools om deze ambitie waar te maken.

De strategie helpt overheden bij het opstellen van de juiste uitvragen en de implementatie van circulair denken binnen hun organisaties. Hans Dussel (Rijkswaterstaat), Chantal Zeegers (gemeente Rotterdam) en Klaas Ruitenberg (provincie Gelderland) delen hun inzichten en benadrukken de positieve ontwikkelingen die deze inkoopstrategie met zich meebrengt.

Met de inkoopstrategie kunnen overheden een structurele, planmatige aanpak realiseren, waardoor circulaire werkwijzen van projectniveau naar programmaniveau kunnen worden opgeschaald. Dit biedt marktpartijen meer zekerheid en stimuleert investeringen in duurzame materialen en bouwmethoden. De strategie bevat praktische onderdelen die eenvoudig toepasbaar zijn voor diverse projecten. Dit maakt het een laagdrempelig instrument voor zowel grote als kleinere overheidsorganisaties. Bestuurders spelen een cruciale rol in deze transitie door een voorbeeldrol te vervullen en bestuurlijke dekking te bieden voor circulaire projecten. 

Leernetwerkbijeenkomst #2
Bent u in uw werk betrokken bij het inkopen, ontwerpen of bouwen van viaducten en bruggen? Wilt u weten hoe dit circulair kan en leren van de ervaring van anderen? Kom 2 juli naar Leernetwerkbijenkomst #2! Tijdens de bijeenkomst gaan we, naast de Marktvisie en Inkoopstrategie, verder in op het opschalen van IFD Bouwen, hergebruik liggers, fiets- en voetgangersbruggen, houten funderingspalen en het betoninnovatieloket.

Klik hier om u aan te melden!