Nieuwsbericht

Lancering CROW-CUR Richtlijn Hergebruik constructieve prefab betonelementen

Op dinsdag 11 juni 2024 vindt er een bijeenkomst plaats bij Heidelberg Materials in IJmuiden over de nieuwe CROW-CUR Richtlijn Hergebruik constructieve prefab betonelementen. Deze richtlijn biedt inzicht in de praktische mogelijkheden voor het hergebruik van betonelementen.

De richtlijn heeft als doel om de keten duidelijkheid te bieden over welke mogelijkheden er zijn voor constructief hergebruik van betonelementen en hoe dit in technische zin te borgen. Het benadrukt de voordelen van hergebruik, zoals het verminderen van materiaal- en energieverbruik en het bevorderen van circulariteit. Belangrijke aspecten van de richtlijn zijn kaders voor materiaalgebruik en het complete proces van voorbereiding tot en met uitvoering. De richtlijn is geschreven voor iedereen die te maken heeft met hergebruik van prefab betonelementen, zoals architecten, constructeurs, bevoegd gezag, aannemers, beheerders, slopers en leveranciers.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Nebest, Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, GBN, Heidelberg Materials en CROW.

Aanmelden

Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers op locatie. Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk via dit digitale formulier: https://forms.gle/1fefKjSaTbaiPMXHA.

Meer informatie

Verdere achtergrondinformatie, contactgegevens en het programma zijn te vinden in de uitnodiging.