Nieuwsbericht

De meest duurzame fietsbrug van ‘s-Hertogenbosch

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Groote Wielenplas is bijna klaar. De brug verbindt het zuidelijke deel van De Groote Wielen met het centrum aan de noordkant. Samen met BAM Infra Nederland werken we aan dit duurzame project. We bouwen de brug met een kwart minder CO2- uitstoot en we hergebruiken materialen binnen dit project.

Profielfoto van Robert van Zandvoort
29 november 2022 | 2 minuten lezen

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Groote Wielenplas is bijna klaar. De brug verbindt het zuidelijke deel van De Groote Wielen met het centrum aan de noordkant. Samen met BAM Infra Nederland werken we aan dit duurzame project. We bouwen de brug met een kwart minder CO2- uitstoot en we hergebruiken materialen binnen dit project.

Wethouder Roy Geers: ‘’het is fantastisch dat er met de afronding van deze mooie brug een belangrijke verbinding steeds dichterbij komt. Fantastisch ook dat we dit duurzaam hebben kunnen doen. De kennis en ervaring die we hiermee opdoen zijn zeer waardevol. Zeker als je dat bekijkt in het perspectief van CO2-neutraal en circulair bouwen. Dat nemen we uiteraard mee naar andere projecten.”

Aanbestedingsprocedure
Tijdens de aanbestedingsprocedure is er 100% op kwaliteit gegund. Hierbij hebben we gekozen om ons te beperken tot twee criteria: beeldkwaliteit en circulariteit. Beide criteria versterken elkaar, zodat we een duurzame én mooie brug hebben kunnen bouwen. Aanbieders werden onder andere beoordeeld op het gebruik van materialen, hergebruik en recycling van grondstoffen en de benodigde energiebehoefte tijdens realisatie, onderhoud en sloop.

Minder CO2-uitstoot
De brug bestaat uit een betonmengsel met gerecyclede materialen, zoals grind uit oud asfalt. We verminderen de hoeveelheid cement. Cement is een van de meest vervuilende onderdelen van beton. Zo verlagen we de CO2-uitstoot met wel 25% vergeleken met traditioneel beton. Dit betekent een besparing van meer dan 35.000 kg CO2 op dit project. Dit is te vergelijken met de uitstoot van de auto wanneer je 5 keer de wereld rond rijdt.

Duurzaam bouwen
In het hele project speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De hele brug en de opslagplaats voor de watersportvereniging zijn duurzaam. De constructie van de berging is gemaakt met cross-laminated timber (CLT), de gevel van hergebruikt hout. Deze materialen zijn licht en sterk waardoor we het gebruik van nieuwe grondstoffen hebben kunnen beperken. De toegepaste elementenverhardingen zijn met hergeruikte materialen aangelegd.

De verlichting van de brug werkt helemaal op zonne-energie. Deze energie wordt opgewekt door de zonnepanelen die zijn ingebouwd in het voetpad. Het asfalt van de onder- en tussenlagen van de fietspaden bestaat voor 60% uit secundaire grondstof. Voor het mengsel dat is toegepast op het dek is dit percentage 30%.

Slank ontwerp
De brug, die is ontworpen door A&E Architecten in samenwerking met BAM Infraconsult, heeft een slank ontwerp. Door het smalle en slanke ontwerp hebben we minder materialen nodig. 'Reduce', het verminderen van consumptie en productie en het slimmer maken en gebruiken van producten staat bijna bovenaan de R-ladder. Hoe hoger op de ladder, hoe meer circulair de maatregel is. Het is een prestatie van formaat dat we een brugdek van deze lengte met een ‘cementarm' mengsel hebben kunnen maken met deze constructiehoogte en zo weinig steunpunten. Uiteraard is rekening gehouden met een goede balans tussen het gebruikte materiaal en de sterkte van de brug. Het brugdek is 80 cm dik, 7,5 meter breed en 112 meter lang en rust op 4 op staal gefundeerde pijlers.

Minder afval
Op het project is actief gestuurd om het aantal afvalstromen te beperken, onder andere door de bekisting van het dek te optimaliseren door een ontwerp met minder hout en meer huurcomponenten waardoor 80% minder hout van deze bekisting in de afvalstroom is terecht gekomen. De afvalstromen zijn gescheiden afgevoerd naar de verwerker waarbij 95% van de afvalstromen kan worden hergebruikt en 5% wordt ingezet voor energieterugwinning.  

Elektrisch materieel
Er is zoveel mogelijk elektrisch materieel en gereedschap gebruikt. Voor onder andere de asfaltwerkzaamheden zijn machines gebruikt die werken op een synthetische diesel. Dit heet hydrotreated vegetable oil (HVO). Dit is een brandstof die bestaat uit koolwaterstoffen van plantaardige en dierlijke vetten. Deze brandstof is CO2 -neutraal en zorgt voor minder tot geen uitstoot van fijnstof. Het gebruik van HVO en elektrisch materieel zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de stikstofuitstoot.

Meer lezen over dit project? Ga dan naar de landingspagina