Nieuwsbericht

Call for papers: Symposium "Fiets- en Voetbruggen" 10 november 2022

Profielfoto van Redactie platform Bruggen
15 augustus 2022 | 1 minuut lezen

Het Platform Fiets + Voetbruggen organiseert het 8de symposium over fiets- en voetbruggen voor en met u als spreker!

Opzet van het symposium:

 • inhoudelijke presentaties van opdrachtgevers, architecten, constructeurs, aannemers, enz.
 • na elke voordracht is er gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen
 • elk onderwerp over fiets-voetbruggen mag aan bod komen, mits kennisoverdracht leidend is

Werk, waar u trots op bent, kunt u delen met uw vakgenoten.

Uw bijdrage bestaat uit:

 • 20 minuten om uw onderwerp nader te bespreken
 • gevolgd door een 10 minuten durende inhoudelijke discussie
 • de redactionele pagina’s van het Bruggenblad staan open voor het plaatsen van een artikel van uw hand

Aanmelden als spreker vóór 1 juli a.s.

Onderwerpen kunnen zijn:

 • in aanbouw of gerealiseerde fiets-voetbruggen in binnen- of buitenland
 • specifieke oplossingen, vormgeving of detailleringen
 • toepassing van nieuwe materialen al dan niet in combinatie met bestaande constructiematerialen
 • uitkomsten van gerealiseerd of onderhanden onderzoek, normering, enz.

In principe kan elk relevant onderwerp worden ingebracht.
Uw voorstel in max. 150 woorden tezamen met een aantal afbeeldingen en uw cv, kunt u sturen naar de secretaris van het Platform Fiets + Voetbruggen, Jolanda Overkleeft, info@bruggenstichting.nl.

Keuze door commissie

De beoordeling van de voorstellen en keuze vindt plaats door de volgende leden van het Platform Fiets + Voetbruggen:

 • Edwin Megens, StudioSK-Movares, voorzitter Platform Fiets + Voetbruggen
 • Jan Kroon, JCKr | management & advies
 • Joris Smits, TU Delft / Ney & Partners Nederland
 • Beate Vlaanderen, Arcadis, bestuurslid Nederlandse Bruggenstichting

Nadat de commissie de ingediende voorstellen heeft beoordeeld, krijgt u uiterlijk op 1 september a.s. bericht of uw voorstel wel of niet is gehonoreerd. Het symposium biedt ruimte voor 5 à 6 voordrachten met bijbehorende discussies.

Deze dag is hèt moment voor u om kennis te delen met uw vakgenoten.

Indien u zelf niet in de gelegenheid bent om een presentatie te houden, geef deze Call for papers s.v.p. door aan uw collega’s en geef hen ook de datum van dit symposium door.
De dag levert punten op voor het Constructeursregister, toehoorder 2 KE's, sprekers 4 KE's

Nederlandse Bruggenstichting - Platform Fiets + Voetbruggen - Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk E-mail: info@bruggenstichting.nl