Activiteit

Marktconsultatie Inkoopstrategie Circulaire Viaducten en Bruggen

29 september
2023
29 september 2023
08:00 tot 12:00
Bijeenkomst
Profielfoto van Davy Huiberts
1 minuut lezen

Deze informatie - en aanmeldlink - zijn te vinden op Tenderned: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305697/details

Beste geïnteresseerde voor de inkoopstrategie circulaire viaducten en bruggen, 

Op vrijdagochtend 29 september 2023 organiseert de Buyer Group Circulaire Viaducten en Bruggen een marktconsultatie voor een eerste aanzet voor de Inkoopstrategie Circulaire Viaducten en Bruggen. Opdrachtnemers zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen (voor opdrachtgevers vindt een aparte consultatie plaats op 27 september a.s.).

De Buyer Group heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om te komen tot een inkoopstrategie die gedragen zal worden door diverse publieke opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk). De strategie richt zich op Hergebruik (het oogsten en toepassen van gebruikte onderdelen van bruggen en viaducten) en Nieuwbouw (Modulair/IFD/Biobased).

De bijeenkomst vindt plaats van 8.00 uur tot 12.00 uur in Utrecht (op het hoofdkantoor Westraven van Rijkswaterstaat). De Buyer Group zorgt voor ontbijt. Nadere informatie volgt.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de berichtenmodule in TenderNed (https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305697/details). De consultatie bestaat uit twee stappen:

  1. Schriftelijk: het beantwoorden van de vragen (zie hoofdstuk 2 van het Marktconsultatiedocument);
  2. Plenaire bijeenkomst met (een deel van) de geïnteresseerde partijen.

Allereerst vragen wij u om (een deel van) de consultatievragen te beantwoorden, (voor zover mogelijk / relevant vanuit uw werkveld). Mochten de gegeven antwoorden onduidelijk zijn of vervolgvragen oproepen, dan kan de Buyer Group hier naderhand nog opheldering over vragen. Wij ontvangen de antwoorden op de vragen graag uiterlijk voor 21 september retour.