Nieuwsbericht

Steeds meer subsidiegelden beschikbaar

Steeds meer subsidiegelden beschikbaar. Hieronder in deze bijdrage en op LinkedIn bouwen we de komende tijd samen aan een overzicht📜🍃 

 1. Circulaire Bouweconomie (IenW) | Subsidie voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling van afval, hergebruik en biobased grondstoffen (https://lnkd.in/eDRPerRV)
 2. KIA CE (RVO) | Subsidie voor onderzoek of ontwikkeling naar innovatieve circulaire producten, processen of diensten (https://lnkd.in/ekJudeqm)
 3. MIT (RVO) | MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (per regio) (https://lnkd.in/egvw6Nyw)
 4. SPUK-regeling (BZK) | Subsidie voor het gebruik van emissieloze bouwmachines en vaartuigen (https://lnkd.in/e-YsgpqS) - zie hieronder.
   

Doelgroep van de SPUK KCI

Specifiek is de regeling bedoeld voor projecten die gericht zijn op:

 • aanleg en onderhoud van wegverharding of bestrating in de openbare ruimte;
 • aanleg en onderhoud van bruggen, tunnels of viaducten;
 • aanleg en onderhoud van waterkeringen, riolering of wegmeubilair in de openbare ruimte.

 

Beschikbaar budget en looptijd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt in totaal 9 miljoen euro vrij om duurzame maatregelen in GWW-projecten te stimuleren. Per aanvrager geldt een maximum van € 400.000. De uitkering is aan te vragen vanaf 1 juni en loopt tot 20 december2024 of tot het budget op is..

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de uitkering, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De maatregelen waarvoor de uitkering wordt aangevraagd, zijn nog niet uitgevoerd.
 • De maatregelen dragen aantoonbaar bij aan vermindering van CO2-uitstoot, het verlengen van de levensduur van materialen en/of het verminderen van gebruik van (nieuwe) grondstoffen.