Nieuwsbericht

Bulbs versus troggen

Profielfoto van Jos Wessels
22 februari 2023 | 1 minuut lezen

Is de toepassing van orthotrope rijdekken met trogvormige langsverstijvers nog wel raadzaam nu de verkeersintensiteit toeneemt? Het toepassen van bulbprofielen als langsverstijvers voor een brugdek is een alternatieve, technisch haalbare en beter inspecteerbare oplossing voor het vermoeiingsprobleem. In het verleden zijn brugdekken vaker op deze manier geconstrueerd en deze dekken hebben in de praktijk minder schade als gevolg van vermoeiing.

In de vergelijkende studie naar de vermoeiing van rijdekken is een geoptimaliseerd ontwerp gemaakt van een bulbdek en een troggendek. Hierbij is de invloed van verschillende parameters onderzocht voor verschillende vermoeiingsdetails. Tevens is een optimalisatie uitgevoerd voor de dekplaatdikte en de lijfplaatdikte van de dwarsdrager. Opvallend is dat het in onbruik geraakte bulbdek gunstiger kan zijn.

Het webinar is hier te zien via het youtubekanaal van Bouwen met Staal