Document

Bouwstenen voor beweegbare bruggen - Verkenning maatschappelijke kosten en baten

Profielfoto van Redactie platform Bruggen
18 maart 2022 | 1 minuut lezen

De komende decennia moeten er in Nederland duizenden bruggen worden vervangen en gerenoveerd. Veel bruggen zijn verouderd, in slechte staat of voldoen niet meer aan de functionele eisen. Dit is een omvangrijke operatie die de beschikbaarheid en bereikbaarheid onder druk zet en veel innovatief vermogen zal vragen. De beschikbare budgetten, de toenemende mobiliteit en hogere eisen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit zorgen hier voor grote uitdagingen waarmee alle infrastructuurbeheerders in Nederland te maken zullen krijgen. In de huidige situatie wordt veelal een unieke oplossing gezocht en wordt maar beperkt geleerd van de ervaringen. Hier lijkt winst te behalen. 

De provincie Noord-Holland heeft, als beheerder van een groot aantal bruggen, het initiatief genomen om samen met andere wegbeheerders, ingenieursbureaus, bruggenbouwers, architecten en bouwbedrijven de mogelijkheden te onderzoeken voor het bouwen van beweegbare bruggen op basis van IFD-principes. IFD staat voor industrieel, flexibel en demontabel bouwen. Ofwel werken met gestandaardiseerde bouwstenen die fabrieksmatig zijn geproduceerd, precies in elkaar passen, snel aangebracht kunnen worden én geschikt zijn voor hergebruik.

Vanuit deze ambitie heeft de provincie Noord-Holland het EIB gevraagd om een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) te maken voor bruggenbouw op basis van IFD-principes.

Dit rapport is een verkenning van de maatschappelijke kosten en baten en geeft daarmee een eerste beeld van de uitdagingen bij de vervanging van beweegbare bruggen. De conclusies geven richting aan verdere beleidsstappen op dit dossier. De eerste uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd op de bijeenkomst 'Stroomversnelling bruggen', die op 20 juni 2017 in Zwolle werd georganiseerd.

1 document toegevoegd