Nieuwsbericht

Bekijk hier het BiKa Boom Beslismodel!

Profielfoto van Redactie platform Bruggen
5 juni 2023 | 1 minuut lezen

Gebleken is dat er bij de technische noodzaak van het vervangen van een kadeconstructie vaak afwegingen spelen die niet alleen op het technisch gebied gemaakt kunnen en moeten worden. Een afweging tussen (constructieve) veiligheid en subjectieve, belevingswaarde waarde van een boom, is niet altijd objectief en kwantificeerbaar te maken. Daardoor is het van groot belang om de perspectieven, problemen, kansen en keuzes, die aan de afweging ten grondslag liggen, samen met alle betrokken partijen expliciet te maken en vast te leggen. De BIKA Beslisboom is hiervoor een hulpmiddel, om inzichtelijk te maken hoe om te gaan met bestaande bomen de vernieuwingsopgave van kademuren.

Bekijk hier de video!