Nieuwsbericht

Bruggenkennis in een stroomversnelling door samenwerking

Profielfoto van Redactie platform Bruggen
10 november 2021 | 3 minuten lezen

Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) en platform Bruggen. Twee initiatieven die beide hetzelfde doel hebben: het versnellen en verbeteren van de kennis. Om dit doel nog beter uit te voeren, gaan de twee platformen hun samenwerking intensiveren. Christian Carlie (PVO), links op de foto, en Paul Waarts (platform Bruggen), rechts op de foto, vertellen meer over wat deze samenwerking hen, en het hele werkveld, moet gaan brengen.

Christian Carlie is in het dagelijks leven werkzaam bij Dura Vermeer Infra. Hier houdt hij zich bezig met aanbestedingen op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Met veel enthousiasme is hij sinds oktober voorzitter van het PVO: “een leuk en uitdagende rol waar ik veel zin in heb!” Paul Waarts is voorzitter van het kernteam van platform Bruggen en momenteel betrokken bij veel initiatieven op het gebied van bruggen. Naast deze werkzaamheden neemt hij deel aan meerdere NEN-commissies. Bij de Provincie Noord-Holland werkt hij aan de vernieuwing en innovatie van de fysieke infrastructuur. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het thema techniek (waaronder bruggen) van de gezamenlijke provincies.

Verbinden van kennis en kennissen

“Het PVO is hét kennisplatform voor voegovergangen en opleggingen. We zijn een onafhankelijk platform voor zowel overheden als marktpartijen”, zo vertelt Carlie. “Een van onze belangrijkste doelen is het vergroten, uitwisselen en verspreiden van kennis over voegovergangen en opleggingen. Dat doen we door het organiseren van verschillende activiteiten, zoals cursussen, themabijeenkomsten en ledenvergaderingen.” Daarnaast faciliteert het platform de uitvoering van projecten op het gebied van voegovergangen en opleggingen.

Platform Bruggen is met eenzelfde gedachte opgericht. Het platform bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Kennis wordt gedeeld en geborgd en samen worden innovaties versneld die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere invulling van de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave. Het platform maakt het mogelijk dat de bruggensector ‘door de bomen heen het bos juist wel weer ziet’ en de energie in de sector gaat stromen. “Het platform Bruggen is van en voor iedereen die zich in de dagelijkse praktijk bezig houdt met bruggen”, aldus Waarts.

Betrokkenheid

Het antwoord van Waarts op de vraag waarom hij betrokken wil zijn bij platform Bruggen is kort maar krachtig: “Ik vind het platform Bruggen belangrijk omdat het helpt om samen aan de opgaven te werken. De vernieuwing gaat anders versnipperd en daardoor langzaam. Ik zie enorme baat bij kennisuitwisseling en krachtenbundeling.”

Carlie is zelf in het verleden betrokken geweest bij het PVO als lid. De afgelopen jaren heeft het PVO vooral gewerkt aan het tot stand brengen en verbeteren van kennisproducten, zoals bijvoorbeeld de Meerkeuze Matrix en Rekentool Verplaatsingen Voegovergangen die door leden van het PVO gebruikt kunnen worden op https://www.pveno.nl/tools/. Volgens Carlie is het van belang dat er nu gewerkt wordt aan het verbeteren van de relaties binnen en buiten het platform: “Het is nu tijd voor het aanhalen van de banden met onze leden, het werken aan de zichtbaarheid van het PVO en haar producten. We willen inzetten op het actief zoeken naar samenwerking met belanghebbende potentiële partners binnen de sector. Ik zie daar voor mijzelf een mooie uitdaging om een brug te slaan tussen de verschillende partijen.”

Beoogde samenwerking

Het PVO en platform Bruggen verschillen in onderwerp, maar zijn juist ook complementair, benadrukt Carlie. Daarin zijn doelstellingen en activiteiten overlappend. Naast deze twee platforms zijn er nog meer initiatieven. “Het overzicht kan daardoor verdwijnen. Door meer met elkaar samen te werken, kunnen we de kennis bundelen en gezamenlijke initiatieven ontplooien. Het PVO vindt het hierin belangrijk dat een netwerk ontstaat met de pijlers voor verschillende objecten (bruggen, kademuren, sluizen & stuwen) maar met behoud van eigen identiteit. Dat is wat onze leden bindt.”

Waarts vult aan dat hij kennisuitwisseling ziet als belangrijke start: “Daarbij is het mooi dat het platform Bruggen een enorm netwerk heeft waardoor de kennis van het PVO een grotere verspreiding krijgt.”

Vooruitblik

Beide heren zien de samenwerking als veelbelovend, waarin beide platforms zich inspannen om samen programmatisch te werken om de vernieuwing en innovatie te versnellen. Paul Waarts hoopt dat door de bundeling van netwerken de risicomijdende attitude in de sector als gevolg van kennisgebrek sterk zal afnemen. Hierin ziet Christian Carlie een kennisinstituut voor zich waarin bruggenland vertegenwoordigd is en kennis wordt ontwikkeld en gedeeld. Carlie: “Ik zou het mooi vinden als dit de start is van een brede samenwerking in bruggenland.”

 

Wil jij ook op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en bijeenkomsten van platform Bruggen? Meld je dan nu aan voor de website en ontvang de nieuwsbrief. Registeren kan hier!

 

Platform Voegovergangen en Opleggingen is te volgen via deze LinkedIn-pagina.