Nieuwsbericht

Project Zwartewaterbrug

Profielfoto van Redactie platform Bruggen
10 mei 2023 | 3 minuten lezen

Het platform bruggen is opgericht als kennisplatform voor de bruggenbranche. De enige plek waar het primaire doel is om professionals, organisaties, kennis, initiatieven en ideeën samen te brengen. Dat doen we omdat er een enorme opgave is. Kunstwerken zijn verouderd en voertuigen zijn zwaarder en talrijker geworden, waardoor de eisen zijn verscherpt. Steeds meer kunstwerken zijn aan het einde van de levensduur en moeten vervangen worden voor ze onveilig of onbetrouwbaar worden. Als we geen slimme oplossingen vinden voor deze vervangings- en renovatie (V&R) opgave dan vallen cruciale knooppunten uit onze netwerken weg en stokt zowel het verkeer als het scheepvaartverkeer.

De opgave is zo omvangrijk dat er onvoldoende budgetten, personeelscapaciteit en mileuruimte is om deze op de traditionele manier aan te pakken. Kortom, we moeten een list verzinnen. Er is meer nodig dan “een beetje efficiënter”. Dat kan niemand en zelfs geen enkele organisatie alleen, dat vraagt een gezamenlijke inspanning, een nieuwe manier van samenwerken in het aanpakken van deze V&R opgave. En daarmee dus ook samenwerking in het ontwikkelen van een andere aanpak en nieuwe technieken.

Kennis delen, initiatieven starten of (liever nog) bestaande initiatieven bij elkaar brengen, samen alles doen, maar niet alles samen doen, dat is waar het platform bruggen voor staat. Dat betekent dus ook dat we er zijn voor alle organisaties die vanuit de branche gezamenlijk initiatieven opzetten zoals de Nederlandse Bruggenstichting en CROW (de oprichters), Platform WOW (zeer actief in de samenwerking), NEN en de Bouwcampus.

Kennis delen betekent ook ervaringen delen die in concrete projecten worden opgedaan. Vanuit die gedachte hebben de provincie Overijssel en het platform bruggen contact gezocht om het hele proces rondom de vervanging van de Zwartewaterbrug bij Hasselt te volgen. Regelmatig zullen we een update geven over het project en bepaalde keuzes of gebeurtenissen vanuit de projectorganisatie toelichten. Dat kan technisch inhoudelijk of persoonlijk zijn. Zodanig dat andere professionals er iets mee kunnen, herkenning, lessen, wat het ook maar kan zijn. En we kijken voor elk onderwerp wat de beste manier is: een lunchlezing, een artikel op de site, een video, een brugdialoog. Want uiteraard wil ook de provincie en het projectteam er iets voor terug. Vragen kunnen stellen aan de professionals van het platform bruggen! Goede ideeën opdoen; leren van ervaringen en kennis van anderen!

Dit eerste artikel uit de reeks geeft een toelichting op het plan en een introductie in het project. De Zwartewaterbrug is een brug over het Zwarte Water in Hasselt, gemeente Zwartewaterland. De brug bevindt zich in de provinciale weg N331 en maakt onderdeel uit van een Lang Zwaar Vrachtverkeerroute en het hoofdwegennet van Overijssel en Flevoland. Hiermee is de brug een belangrijke verkeersader tussen Zwollen en Emmeloord. Dat geldt zowel voor het wegverkeer als voor het scheepvaartverkeer op het Zwarte Water.

De Zwartewaterbrug is opengesteld in 1972 en is bijna 190 meter lang. De brug overspant een afstand van ruim 100 meter en er gaan gemiddeld ruim 15.000 weggebruikers per dag overheen. Op de brug bevindt zich een hoofdrijbaan en een parallelweg. De brug bestaat uit een vaste boogconstructie en uit een beweegbaar deel, een basculebrug. De geladen scheepvaart vaart ongehinderd onder de boogbrug door. Ongeladen scheepvaart en een groot deel van de recreatieve vaart maken gebruik van de basculebrug.

Op dit moment is de brug einde levensduur en daarom moet zowel het vaste als het beweegbare deel ervan vervangen worden. Op 22 juli 2022 is middels een artikel in dagblad de Stentor aangekondigd dat de verkenningsfase is afgerond en dat de planfase is ingegaan. In de verkenningsfase zijn alternatieven verkend waarbij bestaande onderdelen als bijvoorbeeld pijlers mogelijk worden hergebruikt. De overgebleven varianten die er nu liggen bestaan uit vier varianten die de brug op de bestaande locatie vervangen, en één variant waarbij een nieuwe brug strak naast de bestaande brug wordt gebouwd. Alternatieven als een aquaduct of een tunnel zijn in de eerste verkenning afgevallen op basis van kosten. In de huidige planfase worden de vijf varianten die er nu liggen verder uitgewerkt. In 2023 zal het projectteam de omgeving hierbij betrekken.

Parallel aan de huidige planfase heeft groot onderhoud plaatsgevonden en is één van de twee cilinders in het beweegbare deel van de brug begin 2023 succesvol vervangen. Met het succesvol vervangen van de cilinder zal de provincie de brug veilig en operationeel houden tot aan de start van de vervanging van de brug.