Nieuwsbericht

Babyboombruggen kind van de rekening

Profielfoto van Danny Boer
26 oktober 2021 | 1 minuut lezen

Door: Danny Boer - lid Kernteam platform Bruggen

Al jaren wordt er geanticipeerd op de grote opgave van vernieuwing en renovatie (V&R-opgave) van de diverse bruggen, sluizen en overige objecten in de Nederlandse infrastructuur. In 2019 is er door mij een interview gegeven aan Cobouw met daarin een oproep tot benoeming van een bruggencommissaris. Een en ander naar het model van de toenmalige keuze om een deltacommissaris aan te stellen die het mandaat kreeg om te zorgen voor de realisatie c.q. uitwerking van het deltaplan.

Tot op de dag van vandaag blijft de gestructureerde aanpak van kunstwerken achter op schema en zien we de uitdaging om de gigantische V&R-opgave te realiseren elke dag groter worden. Uiteindelijk zal de uitdaging ons boven de spreekwoordelijke pet groeien. Door politiek gekonkel en gebrek aan slagvaardigheid verpaupert de staat van onze bruggen en sluizen in ras tempo. De veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van diverse kunstwerken kan niet langer worden gegarandeerd met als gevolg dat er diverse beperkingen en /of onttrekkingen plaatsvinden aan de Nederlandse infrastructuur.

De beheerders in Nederland beschikken over een groot areaal van bruggen en sluizen met een stichtingsjaar van rond de jaren ’60. Deze objecten, ook wel babyboombruggen genoemd, zijn hard toe aan een noodzakelijke renovatie of vernieuwing. De babyboombruggen zijn dikwijls niet berekend op de huidige verkeersbelasting en -intensiteit en er moet op kort termijn actie komen. Adviseurs en marktpartijen luiden de noodklok en roepen op tot actie.

Alleen door een gezamenlijke en integrale aanpak van de opgave is het mogelijk om op kort termijn een aanvang te maken met het wegwerken van de achterstand en de infrastructuur weer veilig, betrouwbaar en beschikbaar te maken.

Heb jij een goed idee om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de V&R-opgave neem dan contact op via deze link.

 

Bron foto: HollandLuchtfoto