Nieuwsbericht

Bouwen met staal: Staalbouwakkoord beleeft kick-off

Profielfoto van Fred Westenberg
26 oktober 2021 | 1 minuut lezen

Op dit moment lopen er in de Staalbouwbranche al allerlei initiatieven op het vlak van duurzaamheid, circulariteit, MKI en het vergroenen van bedrijfsprocessen die tot doel hebben om onder andere de CO2 uitstoot te reduceren. Door de krachten te bundelen en samen actief te zijn in dit speelveld is het Staalbouwakkoord gelanceerd om met initiatieven tussen partijen de doelstellingen te realiseren. 

In het Staalbouwakkoord legt de complete staalbouwketen (van opdrachtgever en ontwerper tot en met staalproducent en demontage- en recyclingbedrijf) de gezamenlijke doelen vast voor het verduurzamen van het bouwen met staal. In het akkoord komt te staan wat de staalbouwketen in ons land gaat doen om de bouwgebonden emissie van COen andere schadelijke stoffen terug te dringen, onder meer door de inzet van primaire grondstoffen te beperken maar ook door het circulair bouwen te bevorderen via nog intensiever hergebruik en recycling van staal. Daarmee draagt de keten bij aan de doelen van het EU-programma Fit for 55 en het nationaal Klimaatakkoord.

Bedoeling is dat het Staalbouwakkoord in het najaar 2022 het levenslicht ziet, bekrachtigd door alle disciplines binnen de staalbouwketen.

Het Plan van Aanpak van het Staalbouwakkoord vind je hier!

 

Bron foto: Holland Staal