Nieuwsbericht

SPARK Makers Zone: Samen een duurzame brug bouwen

Profielfoto van Redactie platform Bruggen
7 februari 2022 | 1 minuut lezen

In dit project van de SPARK Makers Zone wordt onderzocht hoe er van het laagwaardig materiaal als consumenten-plastic een hoogwaardig infrastructurele toepassing kan worden gemaakt door middel van large scale 3D printing.

Vijf partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid slaan de handen ineen om nieuwe toepassingen te vinden voor gerecycled plastic. Door middel van de uitdaging van een 3D-geprinte brug willen zij kennis en ervaring opdoen met het hergebruik van plastic voor hoogwaardige producten. De provincie Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch, Avans Hogeschool, Sparkling Plastic en SPARK Makers Zone tekenden hiervoor vandaag de overeenkomst.

Jaarlijks wordt in Noord-Brabant circa 280 kton kunststofmateriaal afgedankt. Slechts 13% van dit materiaal wordt gerecycled, de rest wordt verbrand. Door nieuwe hoogwaardige toepassingen te vinden voor gerecycled plastic willen de betrokken partijen dit percentage een stuk hoger krijgen. Gerecycled plastic zou dan een meer waardevolle grondstof worden, waardoor er een stimulans ontstaat om meer afgedankte kunststoffen te recyclen.

Postcosumer plastic printen

De 3D-geprinte brug van gerecycled plastic kan een oplossing bieden voor het afvalprobleem door het opnieuw gebruiken van laagwaardig plastic. De betrokken partijen starten met inbreng van hun eigen expertises nu het onderzoek om te ontdekken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van technologie en materiaal. Dit onderzoek vindt plaats in het zogenaamde Innovatie Kwartier in de Bossche Spoorzone. Over ongeveer twee jaar hopen de betrokken partijen samen de brug te openen.

Bruggen bouwen met kennis van circulaire toepassing van afvalplastic

Wethouder Duurzaamheid van ‘s-Hertogenbosch, Mike van der Geld: “Dit onderzoeksproject past in een duurzame wereld. Heel mooi en belangrijk hierbij dat onderwijs en bedrijven samenwerken. Juist om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te bedenken en uit te voeren. En belangrijk, met onderwijs en de omgeving stimuleren we samen talentontwikkeling en bewustwording.”

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Milieu) vult aan: “Er zit enorm veel potentie in het hergebruik van materialen, waaronder kunststof. In het project wordt ook gekeken naar hoe de brug zelf uiteindelijk weer gerecycled kan worden. Wij verwachten dan ook dat de resultaten veel breder toepasbaar zijn.”

Cassandra Vugts, Managing Director bij SPARK Campus, over deze multidisciplinaire samenwerking: “Ik zie in een nieuwe technologieën en innovaties een belangrijke versneller voor de duurzame wereld. Dit is een belangrijkere drijfveer voor de partners uit onderwijs en bedrijfsleven die samenwerken in het Innovatie Kwartier. Dit project is hier een mooi voorbeeld van.”

 

Bron tekst en foto: SPARK Makers Zone