Document

Inventarisatie Instandhoudings- en Renovatieopgave historische constructies

Profielfoto van Carlos Genders
20 februari 2023 | 1 minuut lezen

Rijk, provincies en gemeenten kampen met achterstanden in de instandhouding van civiele constructies. Veel objecten uit de naoorlogse opbouwperiode zijn nu toe aan grondige renovatie of vervanging. Rijkswaterstaat heeft deze opgave in beeld; hoe dit ervoor staat bij provincies en gemeenten is veel minder bekend. TNO heeft een eerste landelijk prognoserapport opgesteld en momenteel wordt een tweede versie ontwikkeld. Maar niet alleen naoorlogse constructies zorgen voor een investeringsgolf. De Nederlandse gemeenten met historische constructies hebben bovendien nog een extra opgave. Door het historische karakter en de vaak monumentale status is het onderhoud van deze bruggen, kademuren, sluizen, werven, kelders en andere bijzondere constructies vaak veel kostbaarder dan dat van doorsnee naoorlogse betonnen of stalen constructies. Vervanging is meestal geen optie. Een groep gemeenten, ondersteund door het Platform Binnenstedelijke Kademuren en het Platform Bruggen, doet daarom samen met Royal HaskoningDHV specifiek onderzoek naar de omvang van deze extra opgave. Met als doel deze onder de aandacht van het Rijk te brengen mét het verzoek om meer middelen ter beschikking te stellen voor alle gemeenten in Nederland met historische civiele constructies.

Zie verder bijgaande brief.

2 documenten toegevoegd
Profielfoto van Jos Wessels
1 jaar geleden
Profielfoto van Jos Wessels
1 jaar geleden

Goed initiatief! Help Carlos om een goed onderbouwde prognose te maken voor onze historische constructies!