Activiteit

Infra lunchlezing landelijk prognoserapport 2023 "vernieuwingsopgave infrastructuur"

06 december
2023
Woensdag 6 december 2023
12:30 tot 13:30
Overig
Profielfoto van Redactie platform Bruggen
1 minuut lezen

Op woensdag 6 december organiseren we samen met platform WOW en De Bouwcampus de eerste Infra Lunchlezing, een vervolg op de reeks lunchlezingen Bruggen. Deze editie gaat over het prognoserapport vernieuwingsopgave infrastructuur 2.0, dat op 14 november werd gepubliceerd. 

Het programma: 

  • Peter Rasker (TNO) geeft een korte samenvatting van het rapport: belangrijkste conclusies en aanbevelingen
  • Arie Bleijenberg (opsteller eerste rapport '21): wat weten we nu meer t.o.v. het 1e rapport en wat zegt dit over de urgentie?
  • Lindy Molenkamp (directeur Beheer en Uitvoering Provincie Noord-Holland): als bestuurder en opdrachtgever: hoe helpt het rapport jou? Welk inzicht heeft het jou gegeven? 
  • Harry Michels (transitiemanager Provincie Noord-Holland) licht een tipje van de sluier op: hoe gaat de provincie deze landelijke aanpak regionaal toepassen? Ook geeft Harry meer kleur van de aanbevelingen. 
  • Ad van Vugt (beheerder bij Provincie Noord-Brabant): wat heeft hij aan het rapport en op welke manier heeft de Club van 25 hier aan bijgedragen?
  • Ruimte voor vragen

Locatie: Online via Teams

Datum: 6 december 2023

Tijd: 12.30 - 13.30 uur

Kosten: Geen

Doelgroep: Beheerders van infrastructurele objecten

Inschrijven: klik Infra Lunchlezing Prognoserapport Vernieuwingsopgave infrastructuur 2.0  | Platform WOW