Activiteit

Sessie 3 - Werkgroep gemeentelijke bruggen

14 september
2023
Donderdag 14 september 2023
14:00 tot 17:00
Bijeenkomst
Profielfoto van Jeroen Machielsen
1 minuut lezen

De komende jaren moeten gemeenten duizenden bruggen duurzaam vervangen of renoveren. Dat is een enorme opgave omdat daarnaast ook geld en mensen nodig zijn voor de woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie. Om hier een efficiënte aanpak voor te bedenken organiseert De Bouwcampus in samenwerking met Platform Bruggen de werkgroep Gemeentelijke Bruggen.

Vorig jaar zochten al ruim 100 deelnemers uit de hele keten naar mogelijke oplossingen in drie andere werkgroepen; sluizen, beweegbare bruggen en gemalen. In deze werkgroepen bogen de deelnemers zich over vragen als: hoe kom je tot een meer seriematige aanpak, een vernieuwende marktbenadering en tot een concrete uitvraag? En welke leerervaringen uit de praktijk kunnen hierbij worden ingezet? De inspanningen van de drie werkgroepen resulteerden in bijgevoegde praatplaat met daarop stappen naar een vernieuwende aanpak.

Dit is de derde bijeenkomst uit een reeks van vier.

Aanmelden kan via deze link.

De sessies vinden plaats van 14:00 - 17:00 uur op verschillende locaties in het midden van het land. Aansluitend aan de sessies is er een borrel. De definitieve locaties en meer informatie over het programma ontvang je na aanmelden via de mail.

Meer informatie vind je hier.