Activiteit

Webinar Bulbs versus Troggen

15 december
2022
15 december 2022
12:30 tot 14:00
Seminar
Soort: Online
Profielfoto van Brian Brongers
8 november 2022 | 2 minuten lezen

Inhoud

Is de toepassing van orthotrope rijdekken met trogvormige langsverstijvers nog wel raadzaam nu de verkeersintensiteit toeneemt? Het toepassen van bulbprofielen als langsverstijvers voor een brugdek is een alternatieve, technisch haalbare en beter inspecteerbare oplossing voor het vermoeiingsprobleem. In het verleden zijn brugdekken vaker op deze manier geconstrueerd en deze dekken hebben in de praktijk minder schade als gevolg van vermoeiing.

In de vergelijkende studie naar de vermoeiing van rijdekken is een geoptimaliseerd ontwerp gemaakt van een bulbdek en een troggendek. Hierbij is de invloed van verschillende parameters onderzocht voor verschillende vermoeiingsdetails. Tevens is een optimalisatie uitgevoerd voor de dekplaatdikte en de lijfplaatdikte van de dwarsdrager. Opvallend is dat het in onbruik geraakte bulbdek gunstiger kan zijn.

Delen rekenmodel met bulbprofielen met volume-elementen in DIANA – globale model met schaalelementen niet getoond, afb.: TNO.

Sprekers

Sprekers zijn: Jan Hiddingh (Provincie Groningen), Bert Hesselink en Ernst Klamer (Royal HaskoningDHV).

Delen rekenmodel met trogprofielen met volume-elementen in DIANA – globale model met schaalelementen niet getoond.

 

Waar en wanneer

Donderdag 15 december 2022, 12.30 - 14.00 u.
Online (via MS Teams)

Kosten

Deelname is gratis.

Aanmelden

Voor deelname kunt u zich aanmelden door op de via de website van Bouwen met Staal en het formulier in te vullen. Op de ochtend van het webinar ontvangt u de link naar het online evenement.

Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud (Kargo), ontw.: Studio SK, Movares, afb.: Mercon.

 

Terugzien?

De opname van dit webinar zal zijn terug te zien via het YouTube-kanaal van Bouwen met Staal.

Organisatie

Het webinar wordt georganiseerd door het Platform Stalen Bruggen. Dit is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, TNO en Bouwen met Staal.

Voor meer informatie over het programma kunt u terecht bij Lisa Swaalf en Brian Brongers via info@platformstalenbruggen.nl. Heeft u vragen over de organisatie of aanmelding? Neem dan contact op met Mic Barendsz, Bouwen met Staal, tel. 088-3531212. Of schrijf een email naar mic@bouwenmetstaal.nl.

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »