Activiteit

Uitnodiging Lunchlezing Bruggen Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) voor dummies

02 november
2022
2 november 2022
12:00 tot 13:00
Seminar
Soort: Online
Profielfoto van Pjotr Mak
24 oktober 2022 | 1 minuut lezen

Beste collega,

Samen met Platform WOW en Platform Voegovergangen en Opleggingen organiseren we op woensdag 2 november de eerstvolgende lunchlezing Bruggen. De tijden wijken iets af van het gebruikelijke, namelijk 12.00 tot 13.00 uur. Het thema van deze middag is de ROK (Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken). Om in te schrijven kun je deze link volgen.

Begin van dit jaar is versie 2.0 van de ROK uitgekomen. De ROK is opgesteld door RWS, maar (delen van) de ROK worden soms ook door decentrale overheden overgenomen.
In de ROK staan eisen waaraan het ontwerp en de uitvoering van een nieuw kunstwerk, zoals een brug, sluis of viaduct, moet voldoen. De ROK geldt ook voor nieuwe onderdelen van bestaande bouwwerken of als kunstwerken worden uitgebreid.

De aanleiding voor de 2.0 versie is om aansluiting te behouden over gewijzigde overkoepelende normen. Ook biedt de 2.0 versie gebruikers meer ruimte op bepaalde gebieden, zoals het toestaan van modulaire brugdekken. 

In de praktijk wordt de ROK dus al toegepast door overheden, anders dan RWS. Het risico bestaat, dat indien je de ROK van toepassing verklaart, of delen ervan overneemt in eigen eisteksten, je onnodig zware eisen stelt met extra kosten als gevolg. Daarom lichten we in deze lezing de bruikbaarheid van de ROK toe.

De sprekers: 

  • Kees Jan van der Wilt, technisch adviseur Betonconstructies bij Rijkswaterstaat. Kees licht het doel van de RWS-richtlijnen toe en gaat in op de relatie tussen de RWS-richtlijnen en de Eurocodes.
  • André Pieterson, coördinator-staalspecialist bij Strukton. André heeft veel expertise hoe je de kunstwerken buiten moet realiseren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertelt André hoe je met de ROK om moet gaan.
  • Dimitri Tuinstra, een van de top staalconstructeurs van Nederland, werkzaam bij Arup. Dimitri maakt ontwerpen op basis van deze ROK en kent als geen ander de grenzen van deze richtlijnen en wanneer deze wel en niet van toepassing is. 

Na deze lezing weet je hoe de ROK tot stand is gekomen en hoe de ROK jou kan helpen in het voorschrijven van eisen aan de kunstwerken in jouw areaal. 

We zien uit naar een leerzame lezing en hopen je dan te ontmoeten, online! 

Hartelijke groet, 

Het team van Platform WOW, Platform Bruggen en Platform Voegovergangen en Opleggingen