Activiteit

ISO 55000 in één dag!

18 november
2022
18 november 2022
08:30 tot 16:30
Training

De wereldwijde normen voor Asset Management ofwel de ISO 55000-serie geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders.

De NVDO cursus “ISO 55000 in één dag!” geeft deelnemers waardevol inzicht in de wereldwijde normering. U maakt kennis met de inhoud en heeft aan het eind van de dag een helder en compleet inzicht in de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Let op: de training gaat specifiek in op de ISO 55.000 serie en behandelt slechts in hoofdlijnen het vakgebied van Asset Management, met als doel de norm te verduidelijken.

ISO 55000 is een internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem voor Asset Management specificeert. De norm specificeert welke elementen in een Asset Managementsysteem zouden moeten voorkomen en hoe deze met elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan is aan de organisatie zelf.

De norm bestaat uit drie delen:
1.    ISO 55000 Asset Management: Overview, Principles en Terminology
2.    ISO 55001 Asset Management: Management systems, Requirements
3.    ISO 55002 Asset management: Management systems, Guidelines for the application of ISO 55001

Onderwerpen
-    Wat is ISO 55000 en hoe draagt het bij aan goed Asset Management
-    De relatie tussen ISO 55000 en andere management systemen (bijvoorbeeld ISO 9001)
-    Basisvereisten van een Asset Management Systeem
-    Toepassen van de norm
-    Asset Management in combinatie met Verantwoord Ondernemen
-    Uitgelicht: Risicoanalyse, het belang van data management en het Strategic Asset Management Plan (SAMP)

Nota bene:
Bij deelname aan deze eendaagse ISO 55000 cursus is uiteraard de norm inbegrepen! 

Doel
Deelnemers aan deze eendaagse training hebben na deze eendaagse training inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de ISO 55000 en kennen de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft.

Bestemd voor
Asset Owners, toeleveranciers, onderhoudsprofessionals.

AANMELDEN

Locatie

Lange Schaft 7G
3991AP Houten
Nederland