Activiteit

Leergang Asset Management start 12 oktober 2022

12 oktober
2022
t/m: 01-12-2022
12 oktober 2022 - 1 december 2022
09:00 tot 17:00
Training
Profielfoto van NVDO "Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud"
2 augustus 2022 | 3 minuten lezen

Asset Management gaat over professioneel beheer en instandhouding van verschillende typen installaties, ook wel assets genoemd. Het streven is om maximale waarde te halen uit de assets door continu het economisch optimum te zoeken tussen technische prestaties, kosten en risico’s gedurende de totale levensduur van de assets.

Dit zijn aspecten die niet alleen bijdragen aan waardecreatie, maar die ook van belang zijn binnen veiligheids- en duurzaamheidsvraagstukken. Asset Management gaat over balans vinden, keuzes maken, risico’s afwegen vanuit focus op de meest dominante waardedrijver: Asset Utilization, SHEQ Control, Cost Control of Capital Allocation.

In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enige wijze een rol en verantwoordelijkheid hebben, integraal met elkaar samenwerken.

Doel
Na het volgen van de Leergang Asset Management is de cursist in staat om antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat is Asset Management: gedachtengoed, de methodiek en principes
 • Welke plaats neemt Asset Management in binnen de organisatie
 • Op welke bedrijfswaarden moet worden gestuurd, hoe speelt duurzaamheid hier een rol
 • Hoe wordt risicomanagement toegepast binnen de methodiek van Asset Management
 • Hoe kunnen ontwerpbeslissingen onderbouwd worden op basis van een Life Cycle Cost benadering
 • Hoe worden wet- en regelgeving in het bedrijfsbeleid geborgd
 • Hoe kunnen bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd, systeemeffectiviteit worden vergroot en totale kosten over de levensduur worden geoptimaliseerd
 • Hoe bereik ik de optimale kosteneffectiviteit van assets over de totale levensduur
 • Hoe ontwikkel ik de meest doelmatige uitbestedingsstrategie
 • Waar staan we ten opzichte van collegabedrijven en in de markt
 • Hoe kan ik bijdragen in het realiseren van een optimale samenwerking tussen alle partijen in de keten
 • Hoe kan ik de normstandaard ISO 55000 als hulpmiddel toepassen in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen

Onderwerpen
Het zevendaagse programma bestaat uit drie modulen van elk twee aaneengesloten dagen en een afsluitende round up module. Technisch bedrijfskundige onderwerpen worden via Action Learning toegepast op een te selecteren case. Het resultaat van deze opdracht vormt aan het einde van de Leergang een leidraad, die kan fungeren voor het verbeteren, het (verder) invoeren en borgen van Asset Management in uw bedrijf. De Leergang wordt afgesloten met de uitgifte van een certificaat.

Module 1 - dag 1 en 2

 • Inleiding, kader, principes en methodiek van Asset Management
 • Ontwikkelingen op maatschappelijk en juridisch vlak/de wetgeving
 • Denken in toegevoegde waarde, VDMXL methodologie
 • Inhoud ISO 55000 Asset Management normstandaard en het positioneren van de Asset Manager, the IAM anatomy
 • Case – Ontwikkelen van een Strategisch Asset Management Plan (SAMP)
 • Theorie over functie-, risico denken, begrippen, terminologie en definities
 • RCM, FMECA, HAZOP, RISMAN en optimaliseren van mitigerende maatregelen
 • Case – het ontwikkelen van een risicogebaseerd onderhoudsconcept

Module 2 - dag 3 en 4

 • Inleiding en theorie Life Cycle Costing, Return on Investment
 • Sturen op toegevoegde waarde, bepalen van waardedrijvers
 • Case – bepalen van de optimale levensduur van een asset
 • Inleiding en theorie RAMS – Reliability, Availability, Maintainability, Safety
 • Bepalen van en rekenen aan de prestatie(eisen) van assets
 • Borgen van duurzaamheidsvraagstukken
 • Case – RAMS in de praktijk

Module 3 - dag 5 en 6

 • Inleiding en theorie data management
 • De rol van Predictive Maintenance en de rol van management informatiesystemen
 • Sturen op toegevoegde waarde, welke rol kan benchmarking spelen
 • Case – Benchmarken ten opzichte van een referentiebedrijf
 •  The Great Asset Management Experience (GAME)

Module 4/Round up - dag 7

 • Inleiding en theorie organisatie binnen Asset Management, verandermanagement
 • Hoe kunnen werkprocessen optimaal worden ingericht over project-, onderhouds- en gebruiksorganisatie heen. Line of Sight
 • Hoe kom ik tot een effectieve uitbestedingsstrategie
 • Case – Borging Organisatiemanagement in het SAMP
 • Round up van de opleiding: hier worden de cases die zijn opgesteld geëvalueerd en door de cursisten aan elkaar gepresenteerd
 • Toets en uitreiken van de certificaten

Bestemd voor
De Leergang Asset Management is primair bestemd voor medewerkers die binnen hun bedrijf een rol en/of verantwoordelijkheid hebben in het ontwerpen, engineeren, beheren en onderhouden van assets gedurende de totale levensduur. Deze medewerkers vervullen bijvoorbeeld functies op het gebied van project-, productie- en onderhoudsmanagement, technische beheerders, fleet management, reliability en maintenance engineering, planning & control en inspectie.

AANMELDEN

Locatie

Johan de Wittstraat 2
3311KJ Dordrecht
Nederland