Werkgroep

Club van 25: Samen grip op ons areaal

Opgericht op: 2 november 2021

Omschrijving

De kosten van instandhouding van onze Nederlandse infrastructuur zullen de komende jaren enorm toenemen. Veel kunstwerken zijn vanwege hun ouderdom aan grootschalige renovatie of zelfs vervanging toe. Het landelijk beeld is geschetst in het prognoserapport “instandhouding civiele infrastructuur” van TNO. Iedereen is inmiddels doordrongen van deze opgave. Met een goed beeld van de opgave in je eigen beheergebied is het mogelijk om op tijd beeld te krijgen van benodigd budget, kosten te spreiden, ingrepen te combineren en de opgave te gebruiken om de buitenruimte verder te ontwikkelen en te verbeteren. De vervangings- en renovatie opgave wordt een kans!

Platform WOW en Platform Bruggen bundelen de krachten van 25 Nederlandse brugbeheerders in de werkgroep ‘Samen grip op ons areaal’. Jij kunt hier onderdeel vanuit maken. Want de grote V&R-opgave hoef je niet alleen op te pakken, ook niet alleen als organisatie.

Samen met 24 andere brugbeheerders breng jij alle bruggen in jouw areaal en de staat hiervan in beeld en ontwikkel je een meerjarige prognose ten behoeve van de instandhouding hiervan. Dit doe je samen, concreet op basis van gedeelde lessen en bewezen methoden. We zoeken een goede mix tussen verschillende soorten beheerders (Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen, Pro-Rail).

Door lid te worden van de werkgroep via deze site kun je de ontwikkelingen alvast volgen!

Info

50
volgers
Open
werkgroep
72
bijdragen