Werkgroep

TANK: Transitie Aanpak Nederlandse Kunstwerken

Opgericht op: 2 november 2021

Omschrijving

Je kunt geen artikel op je tablet of smartphone lezen en je leest over de grote maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en gebiedsontwikkeling. Ook in week van de Circulaire Economie stonden weer veel sessies op het programma waarin de urgentie van meer toekomstgericht handelen benadrukt werd. Het wordt vaak herhaald: er is noodzaak voor een transitie!

Dichter bij onze focus zien wij, Platform Bruggen, de laatste tijd veel verschillende transitieplannen voorbij komen. Het valt op dat daarin dezelfde thema’s worden benoemd en hetzelfde wiel meerdere malen wordt uitgevonden. Allemaal goede plannen, maar vaak individueel en weinig collectief. Platform Bruggen wil daarom samen met opdrachtgevers werken aan een Transitie Aanpak Nederlandse Kunstwerken waarbij de eerste focus logischerwijs ligt op bruggen en viaducten.

Wij nodigen organisaties die al een transitiepad kunstwerken hebben van harte uit deze met ons te delen via Jan van Asten (jan.van.asten@rws.nl) en uiteindelijk een actieve bijdrage te leveren aan deze werkgroep. Op die manier kunnen we de bestaande kennis delen en combineren met andere initiatieven. Ook organisaties die vinden dat ze een transitieagenda nodig hebben zijn van harte welkom in deze werkgroep.

Om daadwerkelijk een omslag te bewerkstelligen gaan we met een intensieve campagne toewerken naar een gezamenlijke transitieagenda. Komend jaar willen we onderling verbanden leggen tussen organisaties en initiatieven die zich bezighouden met een transitiepad kunstwerken. Uiteindelijke focus is het doen van experimenten in concrete projecten waarbij we duidelijke leerdoelen opstellen gericht op de geformuleerde transitiedoelen.

Op die manier kunnen we vandaag gaan vormgeven voor de generaties van morgen.

Info

22
volgers
Open
werkgroep
25
bijdragen