Werkgroep

Proefbelasten

Opgericht op: 2 november 2021

Omschrijving

Proefbelasten is volgens de internationale normering (EN 1990) toegestaan. In de praktijk blijkt dat het niet evident is hoe dit moet worden gedaan. Op dit moment is er geen richtlijn die eenduidig aangeeft hoe met proefbelastingen kan worden aangetoond dat constructies aan de veiligheidseisen voldoet. Dat zorgt ervoor dat proefbelasten (nog) geen algemeen geaccepteerde en gebruikte methode is. Tevens is proefbelasten geen eenvoudige toets methode: bijvoorbeeld grootte en plaats van de belasting, aantal beproevingen, noodzakelijke metingen, stopcriteria, etc. moeten zorgvuldig worden vastgesteld om enerzijds de constructieve veiligheid te kunnen aantonen en anderzijds risico’s (kans op onherstelbare schade aan de constructie) te minimaliseren.

Volg deze werkgroep door lid te worden! Meer informatie over het actief bijdragen aan deze werkgroep? Neem contact op met Jos Wessels via 'Professionals'.

Info

25
volgers
Open
werkgroep
29
bijdragen